สำรวจ ตัวเองก่อนเป็นเจ้าของ กิจการงานอาหาร

สำรวจ

สำรวจ ตัวเอง ก่อนเป็นเจ้าของ กิจการงานอาหาร

แค่คุณมีไอเดียดีๆ และพิสูจน์ แล้วว่า มีความต้องการในตลาดที่ พร้อมจะซื้อสินค้าหรือบริการของคุณ ในราคาที่คุณสามารถทำกำไรได้ การ เป็นเจ้าของกิจการก็ไม่ใช่เรื่องยาก อีกต่อไปและจากนี้คือหลักการเบื้องต้น ที่คุณควรรู้ก่อนเริ่มทำธุรกิจ

ก้าวสู่การทำธุรกิจร้านอาหารของตัวเอง ต้องทำอย่างไร

เข้าถึงธุรกิจของตนเอง Understand the business. ขันแรกต้องเข้าใจถึงธุรกิจ คุณกำลังจะทำเสียก่อน ซึ่งสามารถหาอ่านได้จากหนังสือที่มีวางขาย อยู่ทั่วไป พยายามศึกษามันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

นอกจากนี้คุณยังควร สำรวจ สอบถาม หรือขอคำแนะนำจากเจ้าของ กิจการที่ทำธุรกิจในลักษณะใกล้เคียงกับคุณ อีกทั้งคุณสามารถใช้ Internet ในการค้นคว้าหาข้อมูลเหล่านี้ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นด้วย และหากคุณมีโอกาสได้พูดคุยกับเจ้าของกิจการเหล่านี้ คำถามสำคัญ ที่คุณควรถามคือ

ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการดำเนินธุรกิจร้านอาหาร

ต้องมีบุคลากรที่ประกอบหน้าที่ในส่วนใดบ้างสำหรับกิจการ ร้านอาหาร

ค่าใช้จ่ายหลักๆ ของกิจการร้านอาหารคืออะไร

รายได้หลักๆ มาจากไหน เช่น ลูกค้าที่นั่งทานในร้าน ลูกค้า ซื้อกลับบ้าน หรือการส่งแบบ Delivery

อะไรคืออุปสรรคสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการรายใหม่ ล้มเหลว (สำคัญมากๆ เพราะมันคือสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงในการทำ ธุรกิจไม่ให้ประสบกับความล้มเหลว)

อะไรคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำให้ธุรกิจประเภทร้านอาหาร ประสบความสำเร็จ

การเตรียมการด้านการวางแผนธุรกิจ

จุดนี้มีส่วนสำคัญในการเพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จ โปรแกรม Business Plan Pro เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีแหล่งหนึ่งสำหรับผู้ ประกอบการ คุณสามารถสืบค้นข้อมูลตัวอย่างแผนธุรกิจได้จาก Internet ในแผนธุรกิจต่างๆ ที่คุณต้องการทำ

เนื่องจากการสืบค้นนี้จะมีส่วนของการเงินประกอบอยู่ด้วย มันอาจทำให้มองเห็นภาพธุรกิจได้ชัดเจนขึ้น และอาจพบข้อมูลที่คุณ ไม่เคยรู้มาก่อน เช่น ธุรกิจร้านอาหารนั้นมีกำไรส่วนใหญ่มาจาก เครื่องดื่ม ไม่ใช่อาหาร! แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของร้านอาหาร ด้วยเช่นกัน

อย่าลอกเลียนแบบทุกอย่างจากแผนธุรกิจตัวอย่าง ปรับแต่ง แผนให้เหมาะกับธุรกิจและตลาดของคุณ อย่าลืมปรึกษาทนายหรือ หน่วยงานราชการรัฐ เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ ดูว่าต้องขออนุญาตหรือต้องมีหนังสือรับรองใดๆ ในการดำเนินธุรกิจ หรือไม่ อาทิ หากต้องการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องมีใบอนุญาต การค้าเครื่องดื่มประเภทดังกล่าวจากกรมสรรพสามิตหรือไม่ การหา ข้อมูลเพื่อวางแผนจะทำให้เราไม่เกิดปัญหาได้ในอนาคต

ธุรกิจจะเกิดขึ้นได้จำเป็นต้องหาบุคลากร เงินทุน สถานที่ และวัตถุดิบ

แน่นอนว่าต้องมีเงินทุนก่อน ซึ่งสามารถหาเงินทุนได้จาก สถาบันการเงินต่างๆ เช่น SME Bank ธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อ สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งสถาบันเหล่านี้ยังช่วยให้ คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำธุรกิจของลูกค้าอีกด้วย

การยืมเงินจากครอบครัว ญาติ หรือเพื่อน อาจเป็นปัญหาให้ เกิดความขัดแย้งได้ในภายหลัง แต่ถ้าไม่มีทางเลือก ก็ควรทำการพูด คุยและตกลงรายละเอียดให้เป็นทางการ และในระหว่างที่เรา รวบรวมเงินทุนนั้น ควรมองหาทำเลหรือสถานที่สำหรับธุรกิจควบคู่ ไปด้วย เพราะค่าเช่าอาจเป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดขนาดของ เงินทุนที่ต้องใช้ ทำเลและสถานที่จะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นหาก ธุรกิจขึ้นอยู่กับผู้คนในละแวกนั้น หรือผู้คนที่สัญจรผ่านไปมา

นอกจากนี้ควรเริ่มมองหาหรือทาบทามบุคคลที่ต้องการให้ มาร่วมงานด้วย เมื่อได้เงินทุนเรียบร้อย ธุรกิจก็จะดำเนินการเต ทันที และในระหว่างนี้คุณก็ควรเริ่มติดต่อกับ Suppliers และ distribute ไปพร้อมๆ กัน

สิ่งที่ควรทำจากนี้ไปคือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมไปเรื่อยๆ เช่น เรียนรู้ถึงการบริหารบุคลากร และคุณควรทำให้แน่ใจว่าที่ ปรึกษาของเราน่าเชื่อถือ มีความสามารถในการช่วยแก้ปัญหาที่เกิด ขึ้นได้

สู่การจัดตั้งธุรกิจร้านอาหาร

ประเภทธุรกิจร้านอาหารแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆดังนี้

ร้านอาหารที่มีอาหารหลากหลายประเภท กลุ่มลูกค้าก็มี ความหลากหลายตามไปด้วย

ร้านอาหารที่เน้นอาหารประจำท้องถิ่น หรืออาหารประจำชาติ

ร้านอาหารที่มีการจัดเตรียมแตกต่างจากอาหารทั่วไป มังสวิรัติ

ร้านอาหารแบบ Coffee Shop เน้นอาหารว่างและเคย ดื่มเป็นหลัก

ร้านอาหารแบบ Fast Food มักจะเป็นอาหารที่จัดเตรียม ง่าย ใช้เวลาน้อย มีเมนูจำกัด นิยมจัดการในรูปแบบ Franchise

ร้านอาหาร Cafeteria เป็นอาหารที่จัดเตรียมมาแล้ว ผู้บริโภคมีจำนวนมาก

ร้านอาหาร Self-Serve มักจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ไม่มี พนักงานเสิร์ฟ ลูกค้ามักจะบริการตัวเอง

สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการจัดตั้งธุรกิจร้านอาหาร

ใบประกอบการธุรกิจท้องถิ่น ใบประกอบการธุรกิจอาหาร ใบประกอบการดนตรี และใบประกอบการเครื่องดื่ม เป็นต้น

ใบอนุญาตค้าขาย ใบอนุญาตอาคารสถานที่

กฎระเบียบต่างๆ เช่น กฎระเบียบเกี่ยวกับสุขอนามัย กฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย กฎระเบียบเกี่ยวกับภาษี การ แบ่งพื้นที่ทำการ กฎหมายว่าด้วยอาหารและยา กฎระเบียบ ควบคุมการสูบบุหรี่ เป็นต้น

คุณสมบัติสำคัญของผู้ประกอบธุรกิจ

ร้านอาหาร

มีความรู้ด้านการประกอบอาหาร

เนื่องจากในกรณีที่มีปัญหาขาดแคลนพ่อครัว แม่ครัว ผู้ประกอบธุรกิจควรมีความรู้ด้านการประกอบอาหาร เพื่อเป็นการ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และช่วยให้กิจการดำเนินงานได้ราบรื่น นอกจากนี้ยังเป็นพื้นฐานที่ดีในการคิดค้นรายการอาหารใหม่ๆ อีกด้วย

มีความคิดสร้างสรรค์

อันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจร้านอาหารประสบความสำเร็จ ได้แก่ รายการอาหารที่แปลกใหม่ ถือเป็นจุดขายของร้านซึ่งทำให้เป็น ที่จดจำแก่ผู้บริโภคเป็นอย่างดี ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจควรมีความคิด ที่แปลกใหม่ และมีความเข้าใจในเทคนิคการปรุงอาหารเพื่อ สร้างสรรค์รายการอาหารที่เป็นจุดขายของร้าน

เป็นคนช่างสังเกต

เพื่อสามารถรับรู้ได้ในเบื้องต้นถึงความต้องการของผู้บริโภค ในบางกรณีที่ไม่ได้รับการร้องเรียนด้านบริการโดยตรง เช่น เรื่องการบกพร่องในรสชาติของอาหารที่ไม่ตรงกับความต้องการ แต่ผู้บริโภค ไม่ได้มีการบอกกล่าว หรือการที่ผู้ประกอบการสังเกตเห็น หรือ สามารถฝึกสอนพนักงานให้ใส่ใจและสังเกตสิ่งเหล่านี้จะสามารถทำ ให้เกิดการแก้ไขพัฒนาอาหาร และบริการให้ตรงตามความต้องการ ของผู้บริโภคได้ในอนาคต

มีความอดทน

ใจเย็น สุภาพ อ่อนโยน และมีอัธยาศัยดี ด้วยเหตุที่ผู้มาใช้ บริการร้านอาหารมีหลากหลายประเภท และความต้องการของ ลูกค้าแต่ละรายนั้นแตกต่างกัน ความอดทน ใจเย็น สุภาพ อ่อนโยน มีส่วนช่วยให้การแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นไปได้อย่างราบรื่น

มีความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจ

เพื่อสามารถบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และเป็นระบบ ทั้งหมดนี้เพียงพอให้คุณสำรวจตัวเองแล้วพบว่าคุณมี คุณสมบัติและความพร้อมดังที่กล่าวมาแล้วหรือไม่ ถ้าคุณตอบว่า “ใช่” หรือ “มี” ก็ขอแสดงความยินดีกับคุณก่อนเลยว่า คุณพร้อม แล้วที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจร้านอาหารของตัวเอง

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com