เคล็ดลับ เลือกพื้นที่และทําเลที่ตั้ง

เคล็ดลับ

เคล็ดลับ เลือกพื้นที่และทําเลที่ตั้ง

เคล็ดลับของร้านอาหารนั้นสิ่งสำคัญอยู่ที่ “การเลือกทําเล” รองลงมาคือการจัดพื้นที่ให้เหมาะสมกับประเภทของร้านอาหาร นั้นๆ ใครที่คิดจะเปิดร้านอาหารจึงควรหาทําเลให้ได้ก่อนแล้วค่อย คิดหาประเภทของอาหารที่จะขายให้เหมาะสมกับทําเลนั้นๆ เพราะ ทำเลแต่ละแห่งก็เหมาะกับการขายอาหารที่ต่างกัน

The secret of the restaurant is that “Selecting a place”, followed by arranging the space to suit the type of the restaurant Think of the type of food that will be sold to suit each other because each location is suitable for selling different foods.

ในการเลือกที่ตั้งทําเล ได้แบ่งทําเลที่น่าสนใจสำหรับร้าน อาหารไว้สองประเภท คือร้านที่ต้องการคนที่สัญจรผ่านไปมามากๆ ได้แก่ ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านอาหารตามสั่งทั่วไป ฟาสต์ฟูด และร้าน อาหารที่ต้องการบรรยากาศ แม้จะมีคนไม่พลุกพล่านมากนักแต่มีที่ ตั้งที่เปิดโล่ง และบรรยากาศสวยงาม

To select a location Has divided interesting places for the shop Two types of food Is a shop that needs people who pass by a lot, including noodle shops General à la carte restaurant, fast food and restaurants that need atmosphere Although there are not many people busy but there is a place Set open And beautiful atmosphere

แต่แม้ทําเลจะดีแค่ไหน หากมีคนแห่เปิดร้านอาหารประเภท เดียวกันหลายๆ ร้านในละแวกเดียวกัน ก็จะเป็นการตัดยอดขายซึ่งกันและกัน ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อธุรกิจเท่าใดนัก แต่ทุกทําเลก็มีจุดดีในตัวเอง คุณแค่ต้องหาให้เจอและนำเอาข้อดีนั้นมาใช้ให้ได้

But how good it is If someone flocks to open a restaurant Many same Shop in the same area Will cut each other’s sales Which is not good for the business But every one has a good point in himself You just have to find and take that advantage to use.

เทคนิคการจัดสมดุลของพื้นที่

นอกจากทำเลแล้ว สิ่งสำคัญอันดับรองลงมาก็คือการจัดพื้นที่ให้เหมาะสม โดยเจ้าของร้านอาหารต้องให้ความสำคัญของพื้นที่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่หลักๆ ออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้

Techniques for balancing the area

Besides the location The second most important thing is to arrange the space appropriately. The restaurant owner must give priority to the area. Divided into main areas Into various parts as follows

ห้องครัว

ปัจจุบันร้านอาหารที่จัดแบบครัวเปิดกำลังได้รับความนิยม ค่อนข้างมาก ไม่ใช่เพียงเพราะความสะดวกในการจัดพื้นที่ แต่รวมถึง สามารถโชว์การทำอาหารเพื่อดึงดูดสายตาลูกค้า แต่ทั้งนี้ต้องดู ด้วยว่าประเภทของร้านอาหารนั้นๆ เหมาะกับการตั้งครัวเปิดหรือไม่ ถัดมาก็คือเรื่องของอุปกรณ์ การจัดตั้งเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสม กับการใช้งาน ซึ่งนั่นก็เท่ากับเป็นการทำให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย อย่างหนึ่งด้วย

kitchen

Nowadays, restaurants that are open-style kitchens are gaining quite popularity, not only because of the ease of organizing space, but also being able to show cooking to attract customers. But must see For that type of restaurant Suitable for setting up an open kitchen or not Next is the device.

เคล็ดลับ เลือกพื้นที่และทําเลที่ตั้ง


ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com