การจัดพื้นที่หน้าร้าน

การจัดพื้นที่หน้าร้าน

การจัดพื้นที่หน้าร้าน

หลักการข้อแรกคือ หากขายอะไรต้องโชว์สิ่งนั้น เช่น ขาย ข้าวหน้าเป็ดต้องโชว์เป็ดย่างหน้าร้าน เป็นต้น ถัดมาคือเรื่องของการ จัดวางโต๊ะแคชเชียร์ ผู้เชี่ยวชาญการวางทําเลที่ตั้งร้านแนะนำว่าให้ลองหันหน้าออกไปทางหน้าร้าน ตำแหน่งด้านซ้ายคือมังกร ด้านขวาคือเสือขาว ในทางฮวงจุ้ยด้านซ้ายต้องนิ่ง และขวาควรเคลื่อนไหว ดังนั้นตำแหน่งโต๊ะแคชเชียร์จึงควรตั้งด้านขวาทำมุมกับประตูเพื่อดักเงินทอง

The first principle is If selling anything, must show that, such as selling rice, duck face, having to show roast duck in front of the shop, etc. Next is the matter of Place the cashier table The experts at the shop location suggest that you try to turn your face out to the store.

The left position is the dragon. On the right is the white tiger In the feng shui, the left side must be still. And the right should move Therefore, the position of the cashier’s desk should be set to the right, angled to the door to trap the money.

การตั้งป้าย

การตั้งป้ายนั้นควรตั้งในลักษณะที่เรียกว่า “ตั้งป้ายให้ตัด มังกร” ซึ่งหมายถึงการตั้งป้ายให้เตะตา กระตุ้นความสนใจของคนที่ เดินผ่านไปผ่านมา การตั้งป้ายที่ดีจึงไม่ใช่คำนึงแค่เรื่องของขนาด เท่านั้น แต่ต้องมีความเหมาะสมกับพื้นที่ และสอดคล้องกับทิศทาง การเดินของคน หรือทิศตัดมังกรด้วย

The label should be set in a manner called “Set a sign to cut the dragon” which means to set a sign to make an eye. Stimulate the interest of the people Passed by Setting a good label is not just about size but must be appropriate for the area. And in accordance with the direction of walking of people or the direction of the dragon as well

อาวุธสำคัญของร้านอาหาร

ในธุรกิจร้านอาหาร ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทําเลที่ตั้งได้แนะนำว่า ไม่เพียงแค่รสชาติเท่านั้นที่เป็นตัวดึงดูดลูกค้า รูปแบบการจัดแต่งร้านก็ถือเป็นส่วนสำคัญที่ต้องคำนึงถึงด้วยเช่นกัน ซึ่งตามเคย ร้านอาหารที่จะประสบความสำเร็จจะต้องมีองค์ประกอบที่ถือเป็นอาวุธสำคัญ 5 อย่าง ดังนี้

In the restaurant business Location experts have suggested that Not only the taste that attracts customers The style of the store is considered an important part to consider as well, which, as always, a restaurant that will succeed must have 5 elements that are considered as important weapons

  1. รูป ในที่นี้คือเอกลักษณ์ของร้าน การจัดครัวหน้าร้านเพื่อ ให้คนได้เห็นการทำอาหารที่เต็มไปด้วยศิลปะและความสนุกสนาน เป็นแนวทางหนึ่ง หรืออาจนำภาพอาหารที่ให้บริการในร้านมา ประดับตามผนัง สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการดึงดูดใจลูกค้าทั้งสิ้น
  2. รส ในธุรกิจร้านอาหาร รสชาติคือส่วนสำคัญ อาหาร อร่อยไม่ว่าจะไปแอบซ่อนอยู่ที่ไหนก็ยังมีคนตามเข้าไปกิน
  3. กลิ่น คือจุดเด่น คือเป็นอาวุธระยะไกล ตัวอย่างที่เห็นอยู่ ในปัจจุบันก็คือ สตาบัคส์ มิสเตอร์บัน ร้านขนมปัง กาแฟยอดนิยมที่ ใช้กลิ่นเป็นอาวุธนั่นเอง
  4. เสียง ได้แก่ การใช้ดนตรีสร้างบรรยากาศภายในร้าน บาง ครั้งรสชาติอาหารอาจเป็นเรื่องรอง หากลูกค้าต้องการมารับ บรรยากาศในร้านมากกว่าการมารับประทาน
  5. สัมผัส ข้อนี้มีความหมายเช่นเดียวกับบรรยากาศ 8 เรื่องของการดีไซน์ตกแต่ง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างบรรยากาศ ความรู้สึกผ่านทางสายตา และเมื่อลูกค้าก้าวเข้ามาในร้าน กิจ ได้ถึงสิ่งที่เจ้าของร้านต้องการสื่อผ่านเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งต่างๆ

การจัดพื้นที่หน้าร้าน

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com