ใช้ “สื่อ” โฆษณา อย่างมีกึ๋น

โฆษณา

ใช้ “สื่อ” โฆษณา อย่างมีกึ๋น

คุณคงเคยคิดถึงคำถามที่ว่า “ทำอย่างไรถึงจะมั่นใจว่าเงินทุก บาททุกสตางค์ที่ลงไปเพื่อการโฆษณานั้น จะได้ผลสำเร็จคุ้มค่าตามที่คาดหวังไว้จริงๆ”

ปัจจุบันโฆษณามีอิทธิพลมาก จะรับสื่อหรือรู้จักอะไรก็ผ่าน โฆษณาด้วยกันทั้งนั้น เป็นการกระตุ้นความอยากได้ของผู้บริโภค เป็นอย่างดี เช่น อยากรู้ว่าที่โฆษณานะมันดีจริงไหม ใช้ได้ดีหรือเปล่า โฆษณาในยุคนี้จึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสินค้าไป

สังเกตจากร้านอาหารบางร้าน เดิมก็ไม่ค่อยมีคนเข้า พอไป โฆษณาในทีวีหรือวิทยุ ก็จะได้ลูกค้าเพิ่มขึ้น เพราะลูกค้าได้ยินได้เห็น มาจากโฆษณา แสดงว่าโฆษณามีอิทธิพลกับผู้บริโภคมากๆ ในยุคนี้ จึงกล่าวได้ว่าถ้าไม่มีการโฆษณามาช่วยในการขาย สินค้าก็กระจายได้ ไม่กว้างและไม่รวดเร็วเพราะไม่เป็นที่รู้จัก

โฆษณาคือการประกาศสินค้าหรือบริการให้ประชาชนโดย ทั่วไปได้รับทราบ และเป็นเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด เพื่อบอกกล่าวให้ผู้บริโภครู้สึกถึงคุณค่าและความแตกต่าง รู้จักและก่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือใช้บริการนั้น

ในอดีตการเริ่มต้นของการโฆษณาจะเป็นลักษณะ ร้องป่าวประกาศเชิญชวน ปัจจุบันการโฆษณาทำได้ตาม เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ เป็นต้น โดยเจ้าของ ว่าจ้างบริษัทรับทำโฆษณา เพื่อทำการโฆษณาสินค้าและบริการ ต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณากลางแจ้งตามถนนสายหลัก ซึ่งเป็นสื่อที่ ประหยัดงบประมาณ และสามารถตอกย้ำตราสินค้าได้

การโฆษณานั้นจึงมีอยู่หลายประเภท แตกต่างกันไปตามความต้องการ สภาพแวดล้อม ความสามารถในการเข้าถึงผู้บริโภค ว่าพวกเขาสามารถรับสื่อประเภทไหนได้และดีที่สุด

การวางแผนโฆษณาและใช้แผนการที่เราวางไว้จึงเป็นกลยุทธ์ สำคัญในการผูกมัดใจลูกค้า อาจเรียกว่าต้องใช้สื่อที่มีในมืออย่างมีกัน จึงจะเอาชนะคู่แข่งทางการตลาดได้

ฉะนั้นก่อนจะเลือกสื่อโฆษณา นักการตลาดต้องทำการบ้าน ด้วยการหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจก่อน

You’ve probably thought of the question: “How to be confident that every penny Every cent that goes down for that advertisement Will be really successful, worth as expected. ”

At present, advertising has great influence. Will receive media or know anything through Advertising together It stimulates the desire of consumers as well, such as wanting to know where the advertisement is. Is it really good? Is it good? Advertising in this era has become a necessity for products.

Observed from some restaurants Originally, there were not enough people to advertise on TV or radio. Will get more customers Because the customers heard from the advertisements show that the ads have a lot of influence on consumers in this era. Products can be distributed. Not wide and not fast because it is not known

Advertising is the announcement of products or services to the public by General acknowledgment And as a marketing communication tool To inform consumers about the value and differences Know and cause the behavior of buying products or using that service

In the past, the beginning of advertising would be characteristic. Invite to invite At present, advertising can be done, such as print media, television media, radio, etc.By the owner hiring an advertising agency To advertise products and services such as outdoor advertising signs along the main road Which is the media Save budget And can reinforce the brand

ใช้ “สื่อ” โฆษณา อย่างมีกึ๋น

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com