การวางแผนเงิน

การวางแผนเงิน

วิธีการในการพัฒนา การวางแผนเงิน ออมและรายจ่าย

กำหนดและเขียนรายจ่ายสำหรับแต่ละเดือนและสำหรับ แต่ละปี ค่าใช้จ่ายคงที่ที่รวมไปถึงค่าเบี้ยประกันภัย ค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถ ค่าของใช้สอยอื่นๆ และเงินออมที่ต้องเก็บด้วย

เมื่อคุณกำหนดรายจ่ายคงที่สำหรับแต่ละเดือนแล้ว คุณก็ รวมรายจ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน และเป็นปี

กำหนดค่าใช้จ่ายผันแปร และเขียนไว้สำหรับแต่ละเดือน และรวมไปถึงรายจ่ายที่ต้องใช้ในปีถัดไปด้วย เพราะถ้าคุณไม่มี กฎเกณฑ์ในการกำหนดค่าใช้จ่ายสำหรับรายการพวกนี้ คุณจะ ยืดหยุ่นเกินไปว่าจะรวมหรือไม่รวมรายการพวกนี้ไปด้วย และจะต้อง จ่ายเป็นเงินเท่าไรสำหรับแต่ละรายการ ลองพิจารณาว่าอะไรที่คุณได้ จ่ายไปในเดือนที่ผ่านมา และลองพิจารณาดูว่าคุณต้องการจะ เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายที่สามารถยืดหยุ่นได้รวมทั้งสิ่งที่เป็น อาหารการกิน เช่น อาหารมื้อค่ำในภัตตาคารที่ไม่จำเป็น ค่าเสื้อผ้า ค่ารายการเพื่อความบันเทิง ค่าเดินทาง และอื่นๆ

ครั้งเเรกคุณอาจจะกำหนดค่าใช้จ่ายผันแปรของคุณทั้งหมด ในแต่ละเดือน และรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน และเป็นรายปีด้วย

ตอนนี้หักค่าใช้จ่ายคงที่ทั้งหมดของคุณ และค่าใช้จ่าย ผันแปรทั้งหมดของคุณสำหรับแต่ละเดือน ออกจากรายได้รายเดือน

และรายปีที่คุณคาดว่าจะได้รับ

ดูซิว่ารายได้และรายจ่ายที่คิดออกมาสมดุลกันหรือไม่ ลอง ถามตัวเองว่าคุณยังมีรายได้พิเศษอื่นนอกเหนือจากนี้อีกหรือไม่ ถ้าคุณยังมีรายได้พิเศษส่วนอื่นอีก นั่นเป็นสัญญาณที่ดีแล้ว

คุณสามารถใช้เงินออมก้อนนี้ และรายการรายจ่ายกะประมาณได้ว่าเงินเท่าไรที่คุณต้องการใช้ในแต่ละเดือน อย่างน้อย ที่สุดคุณสามารถใช้รายการเงินออมและรายการจ่ายเหล่านี้ในการ กำหนดว่าอะไรจะเกิดขึ้น ถ้ารายได้และรายจ่ายของคุณเปลี่ยนแปลงไปในปีถัดไป

ยังขาดอยู่ในการเริ่มต้น ขึ้นกับคนมากมาย ความ เอาชนะให้ได้ก็ได้

หลังจากที่ได้ทดสอบการค้นหาความต้องการเงินออมและ รายจ่ายแล้ว คุณอาจจะหาว่าแหล่งทรัพยากรที่จำเป็นอะไรบ้างที่คุณยังขาดอยู่ในการเริ่มต้นธุรกิจของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องกังวล มันเกิด มากมาย ความจริงแล้วมันอาจจะเป็นอุปสรรคที่คุณจะต้องเอาชนะให้ได้ก็ได้

ถ้าคุณยังคงมีความตั้งใจที่จะเริ่มธุรกิจของคุณเอง คุณอาจ ต้องเริ่มสะสมแหล่งที่มาของรายได้ที่เป็นทางเลือกอื่นๆ เพิ่มขึ้นอีก 75 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก เช่น ธุรกิจร้าน อาหาร จำพวกร้านอาหารทั่วไป หรือร้านอาหารประเภทตามฟุตบาท หรือมากกว่านั้นก็ใช้เงินออมส่วนตัวในการเริ่มทำธุรกิจของตัวเอง

อย่างไรก็ตามถ้าคุณต้องการใช้เงินมากกว่าเงินออมในบัญชีที่ คุณมีอยู่ แหล่งเงินอื่นๆ มากมายอาจจะมาจากการกู้ยืมธนาคาร หรือแหล่งเงินอื่นๆ ที่คุณสามารถคิดได้ก็ได้

กฎที่ดีที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ คุณไม่ควรจะยืมเงินมากกว่าที่

จำเป็นต้องใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ บ่อยครั้งที่คุณยืมเงินมามากเกินไป แล้วไม่สามารถควบคุมการใช้มันได้ นั่นย่อมไม่เกิดผลดีแน่!

Methods of development, planning, savings and expenses
Determine and write expenses for each month and for each year, fixed costs that include insurance premiums, home installments, installments, vehicles, other living expenses And savings that must be collected as well
When you set a fixed expenditure for each month, you include all the expenses for each month and year.

Define variable costs And write for each month And including the expenses that will be spent in the next year Because if you don’t have Rules for determining costs for these items, you will be too flexible to include or exclude these items as well.

And how much to pay for each item Consider what you have. Paid in the last month And consider how you want What changes? Costs that can be flexible, including things that are eating, such as dinner in restaurants that are not needed, clothing costs, program fees for entertainment, travel and more.

การวางแผนเงิน

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com