พนักงานต้อนรับ

พนักงานต้อนรับ

 

พนักงานต้อนรับ

พนักงานประเภทนี้ เป็นพนักงานที่ต้องรับผิดชอบการบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นบริการที่มีโอกาสติดต่อกับแขกโดยตรง การบริการและวิธีเสิร์ฟมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ารสชาติหรือคุณภาพของอาหารเลยทีเดียว

This type of employee Is an employee who is responsible for food and beverage service Is a service that has the opportunity to contact guests directly Service and serving methods are important, not less than the taste or quality of food.

พนักงานเสิร์ฟที่ดีจำเป็นต้องมีทักษะที่มีความชำนาญในงานที่ทำอยู่บ้างเช่น การตักอาหารให้แขก โดยตักจากชามใหญ่และหนักโดยใช้ช้อนส้อม และการถือจาน 3-4 ใบ ที่มีอาหารอยู่ด้วยโดยไม่ให้อาหารหกเป็นต้น

A good waitress needs to have some skills that are skilled in the work that is done.

Scooping food for guests By scooping from a large and heavy bowl by using a spoon and holding 3-4 dishes with food without spilling food

อีกทั้งพนักงานเสิร์ฟต้องมีทักษะในการติดต่อกับคน เพราะต้องพูดคุยกับแขกที่มาใช้บริการห้องอาหาร กล่าวกันว่าพนักงานเสิร์ฟทั้งหลายเปรียบเหมือนเป็น “กองกำลังหรือหน่วยขายอาหาร” เลยทีเดียว เพราะมีหน้าที่แนะนำหรือขายสินค้าที่เกี่ยวกับอาหารที่แผนกครัวทำขึ้นมาแก้ลูกค้า

In addition, the waitress must have skills in dealing with people. Because of having to talk to guests who come to use the restaurant It is said that many waitresses are like “Armed forces or food sales units” ever, because they are responsible for introducing or selling food-related products that the kitchen department has done to solve customers.

พนักงานเสิร์ฟจะชนะใจของลูกค้าได้ด้วยการรู้จักกาลเทศะมรเสน่ห์หน้าสนทนาด้วย ทำงานได้คล่องแคล่ว และรอบรู้ในงานที่ต้องรับผิดชอบ เช่น สามารถแนะนำลูกค้าในการเลือกสั่งอาหาร และ อธิบายให้ลูกค้าฟังว่าอาหารเป็นอย่างไร และปรุงด้วยวิธีอย่างไร

The waitress will win the hearts of customers by knowing the charm of the conversation. Work fluently And well-versed in the job that is responsible for, for example, can guide customers to choose food and explain to customers what food is And how to cook

Good service also includes having the right timing for the service, such as when guests want something, have to hurry to respond quickly.

การบริการที่ดียังรวมถึงการมีจังหวะที่เหมาะสมในการให้บริการ เช่น เมื่อแขกต้องการอะไรก็ต้องรีบสนองตอบอย่างรวดเร็วทันใจเป็นต้น

พนักงานเสิร์ฟควรจะล่วงรู้ว่าแขกต้องการอะไรก่อนที่ก่อนที่แขกจะเอ่ยปากขอ นอกจากนี้พนักงานยังควรเตรียมงานล่วงหน้าไป 1 ขั้นเสมอ เช่น การรีบไปบอกแผนกครัวว่ามีลูกค้ากลุ่มใหญ่เข้ามาแล้วเพื่อให้พ่อครัวรู้ตัว และสามารถที่จะเตรียมการล่วงหน้าได้

The waitress should know what the guests want before the guests ask. In addition, employees should always prepare one step in advance, such as rushing to tell the kitchen department that a large group of customers have come in to let the chef know.

And able to prepare in advance

พนักงานต้อนรับ

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com