พนักงานคิดเงิน

พนักงานคิดเงิน

พนักงานคิดเงิน  cashier

พนักงานเก็บเงิน หรือแคชเชียร์ (Cashier) มีหน้าที่ในการ ออกใบเสร็จและเก็บเงิน แต่คนที่นำใบเสร็จไปให้ลูกค้าจะได้แก่ พนักงานเสิร์ฟ และพนักงานคิดเงินที่ดีต้องมีคุณสมบัติคือ

Cashiers Or cashier, is responsible for Issue receipts and collect money But the person who brings the receipt to the customer will include Waitress And employees think good money must be qualified

 • ซื่อสัตย์ ประวัติดี ไม่มีหนี้ค้างชำระ
 • ตรงเวลา
 • ต้องคิดเงินได้อย่างแม่นยำ ไม่ขาดตกบกพร่อง ควรมีความรู้ เรื่องเงินหรือการบัญชีไว้บ้างก็ดี
 • เข้าใจกฎระเบียบในการวางบิล/เก็บเงิน
 • มีมารยาทและแต่งกายสุภาพ มีไหวพริบเชาว์ปัญญา
 • ฝากถอนเงินสด เช็ค และติดต่อธนาคาร
 • Honest, good history, no overdue debt
 • on time
 • Must think accurately Not lacking, should have some knowledge of money or accounting.
 • Understand the rules for billing / collecting
 • Be polite and dress politely. Witty, intelligent
 • Deposit, withdraw cash, check and contact the bank.

ซึ่ง Station หนึ่งจะมีหลายโต๊ะ หัวหน้าพนักงานเสิร์ฟจึง มีหน้าที่ที่ต้องควบคุมการทํางานของพนักงานเสิร์ฟในเขตความรับผิดชอบของตน เช่น ช่วยพาลูกค้าไปนั่งที่โต๊ะ และรับคำสั่งจากลูกค้าที่ต้องการสั่งอาหาร

Which one station has several tables The chief of the waiter therefore There is a duty to control the work of the waiter in their responsibility area, such as helping to take customers to sit at the table And receive orders from customers who want to order food

พนักงานทำความสะอาด  cleaner

พนักงานทำความสะอาดมีหน้าที่ดูแลร้านอาหารให้สะอาด และถูกสุขลักษณะ งานหลักคือ ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ ต่างๆ ดูแลเครื่องล้างจาน นำขยะไปทิ้ง ทำความสะอาดพื้น กำแพง เตา รวมถึงอุปกรณ์ในครัวและร้านโดยรอบด้วย ขนของที่มีคนนำมาส่งไปจัดเรียงไว้ที่ชั้นเก็บของ หรือใส่ไว้ตามถังเก็บของต่างๆ หรือ เข้าตู้เย็นแล้วแต่กรณี

The cleaning staff is responsible for keeping the restaurant clean. And hygienic, the main task is to clean various appliances, take care of dishwashers, dispose of garbage, clean floors, walls, stoves and kitchen equipment and surrounding stores as well. Transport the goods that have been sent to the store shelves Or put them in various storage tanks or into the freezer as the case may be

พนักงานคิดเงิน  cashier

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com