เทคนิค ที่นำไปประยุกต์ใช้ในร้านอาหาร

เทคนิค

เทคนิค ที่นำไปประยุกต์ใช้ในร้านอาหาร

1. เทคนิคที่ควรทำอันดับแรกก็คือ พนักงานทุกท่านต้อง ทราบพร้อมเพรียงกันว่า นี่เป็นอุตสาหกรรมบริการที่มีอยู่เพื่อน ลูกค้า และให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด การที่พวกเขารับทราบ เช่นนี้ อย่างน้อยพวกเขาทั้งหมดจะต้องมีความเป็นมืออาชีพ และ สติเตือนว่าพวกเขาจะให้บริการลูกค้าเป็นอย่างดีที่สุด

The first technique that should be done is All employees must Know that in unison This is an existing service industry, friends, customers and customers. As they acknowledge this, at least they all have to be professional and mindful that they will serve their customers best.

อาจชี้แจงเพิ่มไปด้วยว่าธุรกิจร้านอาหารจะอยู่ไม่ได้ถ้าขาดลูกค้า ลูกค้ามีส่วนสำคัญในการอยู่รอดของร้านอาหาร หากทุกคนไม่ มีการบริการที่ดีแล้ว ลูกค้าจะเข้าร้านได้อย่างไร ให้คิดว่าการทำ บริการร้านอาหารก็เหมือนพ่อแม่ดูแลอาหารให้ลูกๆ ของพวกเขาเอง ต้องทำให้ดีที่สุด (เป็นการใส่จิตวิญญาณ ให้พวกเขาได้รู้สึกว่าพวกเขา มีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณแค่ไหน และให้แน่ใจว่าพวกเขามี กำลังใจ ถ้าพวกเขามีการปรับปรุงประสิทธิภาพในเชิงการพัฒนาอยู่เสมอ ก็เป็นเรื่องที่น่าสรรเสริญจริงๆ)

May also clarify that the restaurant business cannot live without customers Customers have an important part in the survival of the restaurant. If everyone doesn’t have good service How do customers enter the store? To think of doing Restaurant service is like parents taking care of food for their children to do their best. (It is a spirit Let them feel that they How important is your business? And make sure that they are always encouraged if they have improved their development efficiency It is really praise.)

  1. มีการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ที่พนักงานต้องใช้ อาทิ เครื่องครัว สถานที่เตรียมอาหารพร้อมเสิร์ฟลูกค้า ที่คิดเงิน หรือ บริเวณที่ต้องให้บริการทั้งหมดว่ามีความพร้อมหรือไม่ ถ้าไม่มีต้องรีบหามาให้พร้อม ถ้ามีแล้วแต่ชำรุดก็ต้องปรับปรุงให้วัสดุและอุปกรณ์ที่ พวกเขาต้องใช้นั้นมีประสิทธิผล ไร้ข้อผิดพลาดที่อาจก่อให้เกิดปัญหา ได้ในอนาคต

There are various equipment inspections. Which employees need to use, such as kitchenware, food preparation places, ready to serve customers who charge or areas that need to provide all services that are ready or not If there is no need to quickly find it ready If it is damaged, then the material and equipment must be improved. They need to be effective. Without errors that may cause problems in the future

3. เจ้าของกิจการต้องมีการจ่ายรายได้ของพนักงานให้ดีและ เหมาะสม หากพนักงานได้รับค่าตอบแทนที่น่าพึงพอใจสมเหตุสมผล ก็มีโอกาสน้อยที่พวกเขาจะมองหางานอื่น พร้อมมีการเพิ่มความจงรักภักดีต่อธุรกิจของคุณ

The owner must pay the employee’s income well and appropriately if the employee receives a reasonable satisfactory compensation. There is little chance that they will look for another job. Ready to increase loyalty to your business

เมื่อคุณมีผลประกอบการน้อยลง แต่บุคลากรมีประสิทธิภาพ มากขึ้น ปัญหาการลาออกของพนักงานก็จะน้อยลงตามไปด้วย การจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงาน นับว่ามีส่วนสำคัญในการมัดใจพนักงาน ให้พวกเขารู้สึกว่าการทำงานกับคุณมีความคุ้มค่าจริงๆ

การสร้างพนักงานและรายละเอียดงานนี้ควรรวมถึงนโยบาย ของบริษัท การแต่งกาย ทำอย่างไรให้ได้เพิ่มความสะดวกสบายและอื่นๆ

เมื่อเป็นเจ้าของธุรกิจแล้ว คุณจะได้ทราบข้อมูลที่ชัดเจนว่า คุณต้องการให้พนักงานของคุณทำหน้าที่ดูแลและได้คิด และคุณต้อง มีการสื่อสารส่วนนี้กับพวกเขาด้วย หากพนักงานของคุณมีความเข้าใจที่คลุมเครือในสิ่งที่พวกเขารับผิดชอบ คุณก็จะผิดหวังกับงาน ของพวกเขาอย่างที่ไม่ควรเป็นเช่นนั้น

เทคนิค ที่นำไปประยุกต์ใช้ในร้านอาหาร

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com