สำรวจ ความพึงพอใจของลูกค้า

สำรวจ.

 สำรวจ ความพึงพอใจของลูกค้า (สำรวจพนักงาน)

เพื่อให้งานบริการมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจ บริการจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสำรวจความพอใจของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจภัตตาคาร ห้องอาหาร โรงแรมต่างๆ นิยมตรวจสอบคุณภาพการบริการเพื่อทราบความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริการในแต่ละมื้อว่าเป็นอย่างไร โดยใช้แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น หรือการสอบถามความพอใจขณะที่แขกกำลังใช้บริการอยู่ เช่น การสอบถามรสชาติของอาหารว่าเป็นอย่างไร ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว แขกมักจะตอบกลับมาอย่างเกรงใจว่าอาหารรสชาติดี หรือพอใช้ได้

In order to continuously improve the service quality, the service business is essential to the satisfaction of customers.

Regardless of the business, restaurant, restaurant, hotels, popularity, check the quality of service to know the needs of customers who use the service in each meal.

By using the feedback form Or questioning satisfaction while guests are using the service, such as inquiring about the taste of food Which most Guests will often respond with respect to whether the food tastes good or acceptable.

แต่หากไม่มีการทำสำรวจความพอใจของลูกค้าเลย เราก็จะ ไม่ทราบจุดบกพร่อง เช่น อาหารช้า อาหารไม่อร่อย หรือพนักงานไม่สุภาพ บริการไม่ดี เราก็จะไม่รู้เลยว่าเหตุใดลูกค้าจึงลดน้อยลง เนื่องจากการไม่กลับมาใช้บริการอีกในครั้งต่อๆ ไป นี่คือเหตุผลที่ พนักงานบริการจะต้องใส่ใจกับลูกค้าทุกราย

Or the staff is not polite, the service is not good, we will not know why the customer is less Because of not returning to use the service again in the future Service personnel must pay attention to every customer.

การเข้าไปสำรวจความพอใจของลูกค้า จะทำให้เราได้รับฟัง สิ่งต่างๆ ทั้งในแง่ดีและไม่ดีมากมาย ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจ ภัตตาคาร ร้านอาหาร ต้องเปิดใจให้กว้างเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะนั้นๆ เช่น อาหารช้า อาหารเค็ม อาหารเผ็ด เนื้อเหนียวเกินไป อาหารและเครื่องดื่มไม่ถูกต้องตามอุณหภูมิที่ควรเสิร์ฟ เป็นต้น

To explore customer satisfaction Will allow us to listen to many things, both good and bad Therefore, restaurant business operators must open their hearts to listen to such suggestions as slow food, salty food, spicy food, too sticky meat.

Food and drinks are not correct according to the temperature that should be served, etc.

เจ้าของกิจการต้องมีการจ่ายรายได้ของพนักงานให้ดีและ เหมาะสม หากพนักงานได้รับค่าตอบแทนที่น่าพึงพอใจสมเหตุสมผล ก็มีโอกาสน้อยที่พวกเขาจะมองหางานอื่น พร้อมมีการเพิ่มความจงรักภักดีต่อธุรกิจของคุณ

สำรวจ ความพึงพอใจของลูกค้า

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com