มีหลักปฏิบัติ ในการสำรวจความพอใจของลูกค้า

มีหลักปฏิบัติ

มีหลักปฏิบัติ ในการสำรวจความพอใจของลูกค้า กล่าวไว้ ดังนี้

  • ควรถามความเห็นของแขกในห้องอาหารอย่างน้อย 1 ครั้ง ระหว่างการบริการ
  • ถ้าแขกให้ความเห็นไปในทางที่ดี พนักงานต้องกล่าวคำ ขอบคุณแขก หรือถ้าแขกให้ความเห็นไปในทางลบ พนักงานก็ต้องรีบ กล่าวคำขอโทษแขกทันที
  • เมื่อเข้าไปสำรวจความพอใจ ต้องสนใจในสิ่งที่แขกพูด ไม่ใช่ ไปโต้เถียงกับแขก
  • ระวังอย่าทำการสำรวจความพอใจเร็วเกินไป หรือล่าช้าเกิน ไป เช่น แขกกำลังจะออกจากภัตตาคารแล้ว
  • เมื่อสอบถามความพอใจแขกเรียบร้อยแล้ว ไม่ควรยืนอยู่ พูดต่อ หรือจ้องมองแขกรับประทานอาหาร

• Ask the guest’s opinion in the restaurant at least 1 time during the service.
• If the guest gives a good opinion Employees must say thank you to the guests or if the guests give negative comments. Employees must hurry. Immediately apologized to the guest
• When visiting the satisfaction survey Must be interested in what the guests say is not to argue with the guests
• Be careful not to conduct satisfaction surveys too quickly. Or too late, for example, guests are leaving the restaurant
• When asked about the guests’ satisfaction Should not stand, speak, continue, or stare at guests eating

ร้านอาหารชื่อดังต่างๆ ก็ล้วนแต่มีการสำรวจความพึงพอใจ ของลูกค้าทั้งนั้น และเมื่อเกิดข้อพลาดประการใด ทางร้านจะทำการ บันทึกเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอีกเป็นครั้งที่สอง ไม่ว่าแขกต้องการอะไร บริกรก็จัดหามาให้อย่างรวดเร็ว มีการทำงานกันเป็นทีมดีเยี่ยม อาหารแต่ละจานเสิร์ฟได้ทันเวลา เหมือนกับจับเวลาระหว่างจานเอาไว้ไม่มีหยุดชะงักหรือขาดตอน

Various famous restaurants All but have a satisfaction survey Of customers And when any errors occur The shop will do Save to avoid further errors for the second time. No matter what the guest wants The waiter quickly provided. Have a great team work Each dish is served on time. Like a timer between plates, no interruptions or interruptions

เมื่อแขกรับประทานอาหารเสร็จ ผู้จัดการก็จะเข้ามาทักทาย คนคุยเรื่องทั่วไป พร้อมกับชวนให้แขกกลับมาใช้บริการอีกในมื้อหรือวันถัดไป

When guests have finished eating The manager will come to greet General talk Along with inviting guests to come back to use the service again in the next meal or day

มีหลักปฏิบัติ ในการสำรวจความพอใจของลูกค้า 

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com