แบบอย่าง เจ้าของกิจการร้านอาหารที่น่าเรียนรู้

แบบอย่าง

แบบอย่าง เจ้าของกิจการร้านอาหารที่น่าเรียนรู้

การเริ่มต้นทำธุรกิจร้านอาหารในแง่มุมจากปากเจ้าของธุรกิจร้านมือเก๋า ผู้ทำธุรกิจนี้มานาน หรือได้เริ่มต้นทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จ ต่างก็บอกว่าปีแรกทุกคนย่อมขาดทุนก่อนเสมอ ถ้าคุณไม่มีการวางแผนหรือมีเงินทุนทำล่วงหน้าหนึ่งปี ก็เตรียมตัวปวดหัวกับสภาพร้านที่หากำไรไม่ได้เลย

Starting a restaurant business in a facet from the mouth of a veteran shop owner. Who has done this business for a long time Or have started to do business successfully All said that the first year, everyone would always lose first If you do not have a plan or have one year advance funding Was prepared for headaches and the shop was not profitable at all

แน่นอนว่าทางแก้มีหลายวิธี แต่วิธีที่ขอแนะนำวิธีหนึ่งที่ อยากให้คุณลองไปศึกษาก็คือ การศึกษาจากเจ้าของธุรกิจนั้นๆ มา ก่อนว่าเขาทำเช่นไรถึงได้ประสบความสำเร็จ ไอเดียอะไรที่ทำให้พวกเขาเป็นเถ้าแก่กันได้ อย่างน้อยๆก็ทำให้ธุรกิจร้านอาหารของพวกเขาเหล่านี้เป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปจนได้รับการตีพิมพ์แนะนำร้านค้า หรือได้รับความชื่นชม เป็นตัวอย่างให้คนที่มีความฝันเหมือนๆ กันได้ศึกษา

Of course, there are many ways to solve. But the method that I recommend is one way Want you to try to study is Education from that business owner before he did what he did to succeed. What ideas can make them boss? At least, making their restaurant business to be of interest to the general public until being published. Or received appreciation As an example to those who have the same dreams to study

การศึกษาแบบนี้เป็นการศึกษาโดยตรงจากเจ้าของธุรกิจเอง ผู้เขียนจะลองยกตัวอย่างเจ้าของกิจการร้านอาหารสองร้าน สำหรับ ตัวอย่างให้คุณผู้อ่านได้ลองศึกษากัน

This kind of study is a direct study from the business owner. The author will try to illustrate the example of two restaurant owners for example for the reader to study.

เกรย์ฮาวนด์ คาเฟ่ แบรนด์ร้านอาหารของคนไทย

“ธุรกิจส่วนตัวที่เป็นแบรนด์ของคนไทยเอง ถ้ารู้จักทำดีๆ ก็ สามารถแจ้งเกิดได้สบายและสามารถทำรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ อย่างเห็นได้ชัด

“Private business that is a Thai brand itself. If you know how to do it well, you can report it comfortably and can make a substantial income. Obviously

วันนี้ พรศิริ โรจน์เมธา กรรมการผู้จัดการ เกรย์ฮาวนด์ คาเฟ่ แบรนด์ร้านอาหารของคนไทย ที่แตกไลน์มาจากแบรนด์เสื้อผ้า เกรย์ฮาวนด์ ซึ่ง ภาณุ อิงคะวัต เป็นหัวแรงหลักสำหรับแบรนด์ เสื้อผ้า

Today, Pornsirot Metha, Managing Director of Greyhound Cafe, a Thai restaurant brand Which has broken the line from the Greyhound clothing brand, which Panueng Kawat is the main force for the clothing brand

แบบอย่าง เจ้าของกิจการร้านอาหารที่น่าเรียนรู้

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com