สร้างความชัดเจน

สร้างความชัดเจน

สร้างความชัดเจน Create clarity

ความชัดเจนในทางธุรกิจหมายความว่า ถ้าหากคิดจะทำธุรกิจอะไรก็ต้องลงลึก และสร้างคาแรคเตอร์ให้มีความโดดเด่น ส่วน การขยายธุรกิจนั้นอย่าเพิ่งรีบร้อน ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป

Business clarity means If thinking about doing business, it must be deep. And create a character that is outstanding, while expanding the business, do not hurry, gradually become gradually

คุณพรศิริกล่าวว่า เกรย์ฮาวนด์ คาเฟ่ มีความชัดเจน กลุ่มเป้าหมายเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ เราค่อนข้างโชคดีที่เป็นเจ้าแรกของการทำร้านอาหารแนวนี้

Khun Pornsiri said that Greyhound Cafe is clear. The target group is people with lifestyles. We are quite fortunate to be the first to make this restaurant.

ช่วงแรกๆ เราอาศัยความแข็งแกร่งของแบรนด์เสื้อผ้าที่มีอยู่ ก่อนแล้ว ช่วยสนับสนุนธุรกิจร้านอาหารอีกเรี่ยวแรงหนึ่ง ซึ่งช่วย สร้างชื่อเสียงให้กับเราได้เป็นอย่างดี เรามีคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องอาหารจะเน้นเมนูที่เราคุ้นเคย เหมือนกับที่เราเคย รับประทานในบ้าน เพียงแต่ได้มีการนำเสนอใหม่ที่มีความเฉพาะตัว แต่น่ารับประทานมากยิ่งขึ้น

At the beginning, we relied on the strength of the existing clothing brands and helped support the restaurant business, one that helped build our reputation. We have a clear concept. Especially food will focus on the menu that we are familiar with Like we used to Eat in the house Only having a new presentation that is unique But more appetizing

สำหรับในส่วนของร้านอาหารแล้วคุณพรศิริจะเป็นหัวเรือใหญ่ดูแลด้านการบริหารงานของร้านอาหารแห่งนี้ วันนี้คุณ พรศิริเธอมาเปิดเผยกลยุทธ์สู่ความสำเร็จอย่างหมดเปลือก อย่างไม่ หวงวิชา เพื่อเป็นกรณีศึกษาว่าเพราะเหตุใดเกรย์ฮาวนด์ คาเฟ่ จึงก่อตั้งมาครบ 10 ปีแล้ว

For the part of the restaurant, Khun Pornsiri will be the head of the management of this restaurant. Today, Ms. Pornsiri has revealed a strategy for success without any discrimination as a case study of why. Ray Hound Cafe was founded 10 years ago.

ปัจจุบันมีอยู่ 6 สาขา กลายเป็นแบรนด์ฮิตติดตลาด เธอพูด ไว้อย่างน่าสนใจว่าการทำธุรกิจนี้ก็เหมือนกำลังปั่นจักรยานอยู่ หยุดปั่นไม่ได้ ถ้าหยุดจะล้มลงทันที

At present, there are 6 branches, becoming a popular brand. She said interestingly that doing business is like riding a bike. Can’t stop spinning If stopped immediately

สร้างความชัดเจน Create clarity

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com