แข่งกับตัวเอง

แข่งกับตัวเอง

แข่งกับตัวเอง

มองเผินๆ เราอาจจะคิดว่าการทำธุรกิจส่วนตัวให้ประสบความสำเร็จได้ เราจะต้องศึกษาคู่แข่งให้มากๆ แท้ที่จริงๆ เรื่องนี้อาจไม่สำคัญก็ได้ ด้วยเพราะการแข่งกับตัวเองนั่นแหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด เช่น คุณภาพอาหารของเราต้องคงเส้นคงวาตลอด รสชาติต้องอร่อย นี่เป็นหลักสำคัญที่เราต้องทำให้ได้

Superficially, we may think that doing personal business is a success. We have to study a lot of competitors. In fact, this matter may not be important. Also, because competing with yourself is the most important thing, for example, our food quality must be consistent. The taste must be delicious. This is an important principle that we must make.

กลุ่มเป้าหมายนิยมอาหารที่มีคุณภาพ รสชาติอร่อย ซึมซับ กับบรรยากาศดีๆ ตอนแรกเลยที่เปิดร้าน เราจะเริ่มจากมีเมนูที่ใกล้ตัวเราก่อน เช่น เมนูปีกไก่ทอด สปาเกตตี้ปลาเค็ม ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ ซึ่งแต่ละเมนูมาจากบ้านเพื่อนแต่ละคน

Target groups prefer quality food, delicious taste, absorbed by good atmosphere. At first I opened the store. We will start with a menu near us first, such as fried chicken wings. Spaghetti with Salted Fish Chicken Noodle Which each menu comes from each friend’s house

ความสำเร็จของร้านอาหารมีหลายปัจจัย รวมถึงเรื่อง Location positioning เมนู และการบริการ พูดจริงๆ เราแทบไม่ได้ ทำการตลาดเลย แค่ทำตัวเราให้ดีที่สุดก็พอ โดยการทำรสชาติอาหารให้คงที่ รสชาติเหมือนเดิม การบริหารคงเส้นคงวา บรรยากาศ สวยงามทุกครั้ง เพลงในร้านเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆ ดอกไม้ ใบไม้ในร้าน ก็ต้องเปลี่ยนตลอด มีเมนูพิเศษเป็นช่วงๆ ไป

The success of the restaurant has many factors, including the location positioning, menus and services. Actually speaking, we hardly do marketing at all. By keeping the food flavor steady The same taste Management invariably beautiful atmosphere every time The music in the store is constantly changing. Flowers in the store have to change forever. There are special menus from time to time.

แข่งกับตัวเอง

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com