สร้างความสัมพันธ์

สร้างความสัมพันธ์

สร้างความสัมพันธ์

การทำธุรกิจส่วนตัว โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารนั้นเราจะ ปิดกั้นตัวเองไม่ได้ ต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เผยตัวตนและความชัดเจนให้ลูกค้าเห็นจนเกิดการยอมรับในที่สุด

Personal business Especially the restaurant business, we will Can’t block himself Must have a good relationship with customers Revealing identity and clarity for customers to see until finally being accepted.

คุณพรศิริกล่าวว่า เนื่องจากการเกิดของศูนย์การค้าใหม่ๆ มากขึ้น มีร้านแนวนี้เกิดเยอะขึ้น ทำให้เราต้องมุ่งในเรื่องของการตลาด และการทำประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นไปด้วย แต่โชคดีที่เรามีตัวแม่อยู่ คือตัวเกรย์ฮาวนด์ที่เป็นเสื้อผ้า เรามีฐานลูกค้ากลุ่มนั้นอยู่แล้ว

Khun Pornsiri said Due to the emergence of more new shopping centers, there are a lot more shops here. Causing us to focus on marketing And doing more public relations as well But fortunately we have a mother Is the gray hound that is clothing We already have that customer base.

เราเลือกใช้วิธีทำบัตรสมาชิกร่วมกันเป็นเกรย์ฮาวนด์ เมมเบอร์ชิพ การ์ดเรายังร่วมทำกิจกรรมผ่านทางเอสเอ็มเอส เช่น คัดเลือก สมาชิกมาดูหนังก่อน หรือเชิญสมาชิกมารับประทานอาหารเมนูใหม่ ของเราจะได้ส่วนลดเป็นพิเศษทำนองนี้ อีกอย่างหนึ่งคือเน้นการทำ กิจกรรมร่วมกับสมาชิกที่มีบัตรเครดิตการ์ดชั้นนำต่างๆ เพราะ กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยเสริมซึ่งกันและกัน ทั้งในส่วนของฝ่ายบัตร เครดิตเองและในส่วนของร้านอาหารเราด้วย

We chose to make membership cards together as Greyhound Membership Cards. We also participate in activities via SMS, such as selecting members to watch movies first. Or invite members to eat a new menu Ours will receive special discounts like this. Another thing is to focus on doing. Activities with members with leading credit cards because these activities will help each other. Both in the card department Own credit and in the restaurant section we also

สร้างความสัมพันธ์

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com