เซอร์ไพรส์ อย่างต่อเนื่อง

เซอร์ไพรส์

มีการทำ เซอร์ไพรส์ อย่างต่อเนื่อง

ในยุคที่ธุรกิจมีการแข่งขันกันสูง เราจะอยู่นิ่งไม่ได้เลย เพราะถ้าเราหยุดนั่นแปลว่าเราช้ากว่าคนอื่นแล้ว ควรจะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปอีก อะไรที่มีการปรับปรุงให้ดี ได้เราก็ควรทำ ส่วนคุณภาพและบริการต้องดีเหมือนเดิมตลอด

In an era where business is highly competitive We can’t stand still. Because if we stop, that means we are slower than others Should have to create a better image of the organization Yes, we should do The quality and service must be good as before.

เราต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกให้ได้ว่าเมื่อหลายปีก่อนมาร้านอาหารนี้ พอเวลาผ่านไปเป็นปี ได้ก้าวเข้ามาอีกก็ยังประทับใจเหมือน เดิมไม่มีเปลี่ยนแปลง

We have to make customers feel that many years ago came to this restaurant. After a year Have stepped in again, still impressive as Unchanged

โดยแผนการตลาดของเราคือ ครบรอบ 10 ปี เราต้องมีแผน ว่านอกจากทำพีอาร์แล้วก็ต้องใช้วิธีการเพิ่มเมนูใหม่เข้าไปประมาณ อีก 30 รายการ ถามว่ารายการใหม่อีก 30 รายการมาจากไหน อันนี้ ฝ่ายการตลาดก็ต้องทำการวิเคราะห์ว่าเมนูไหนขายดี อันไหนขายไม่ดี อะไรที่ฮอตฮิตบ้าง อะไรเอาออก อะไรควรเก็บไว้ จะเพิ่มอาหารเรียกน้ำย่อยไหม หรือควรจะเพิ่มเมนูพวกข้าวอีกไหม เป็นข้อมูลที่เราได้มาจากฝ่ายการตลาดอย่างครบรอบ 10 ปี ต้องคิดว่าจะมีอะไรให้ลูกค้า ให้เขาเห็นว่าเรายังมีความเซอร์ไพรส์อย่างต่อเนื่อง

Our marketing plan is the 10th anniversary. We must have a plan that, in addition to doing PR, then need to add another 30 menu items to the new question. Where are the 30 new programs coming from? Must analyze which menu is selling well Which one does not sell well What are some of the hottest hits? What should be removed? Will you add food to the appetizers? Or should I add more rice menus? It is the information that we have received from the marketing department for 10 years. Let him see that we still have a surprise

ส่งเสริมภาพลักษณ์ Promote image

บางโอกาสสำคัญๆ ก็อาจต้องทำของที่ระลึกออกมาด้วยเพื่อ ภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจ แต่เราก็ไม่ได้หวังเรื่องผลกำไร เราหวังแค่ ภาพลักษณ์ และสาวกของแบรนด์เราจริงๆ จะไปหามาสะสม เราหวังให้พวกเขาอยากได้กระเป๋า ผ้ากันเปื้อนต่างๆ ที่เราทำออกมาให้เข้ากับไลฟ์สไตล์เขาด้วย

Some important occasions May also have to make souvenirs for Good image of the business But we do not hope for profit, we only hope that the image and followers of the brand are really going to accumulate.

ซึ่งจุดนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดของเรา ซึ่งเราเล่นกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่อยู่แล้ว แต่เราก็ไม่ได้มีการ กำหนดกลุ่มเป้าหมายลงไปอย่างชัดเจนเลยว่าต้องเป็นใคร อายุเท่าไหร่ถึงจะรับประทานอาหารที่นี่ ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์มากกว่า เพราะบางคนที่มีอายุเท่าๆ กัน เขาอาจไม่ชอบรับประทานเมนูของ เกรย์ฮาวนด์ก็ได้

This point is in line with our marketing strategy. Which we play with the lifestyle of the new generation already But we do not have Clearly define the target group to be who How old is it to eat here? Depends more on lifestyle Because some people of the same age may not like to eat the menu Greyhound can be

เซอร์ไพรส์ อย่างต่อเนื่อง

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com