รู้ว่าลูกค้าเป็นใคร

รู้ว่าลูกค้าเป็นใคร

รู้ว่าลูกค้าเป็นใคร

การรู้ว่ากลุ่มลูกค้าเป็นใครจะยิ่งทำการตลาดง่ายขึ้น เรารู้ว่าลูกค้าเราเป็นคนที่ชอบรับประทานอาหารแบบนี้ ชอบไลฟ์สไตล์แบบนี้ บรรยากาศแบบนี้ เน้นที่ความต้องการเขามากกว่า เราจัดให้ได้ เรารู้ location ของเราเอง นั้นคือเราตั้งร้านอาหารอยู่ตาม ศูนย์การค้าที่มีลูกค้ามาจับจ่ายซื้อของกันมากมาย

Knowing who the customer group is will be easier to market. We know that our customers are people who like to eat like this. Like this lifestyle This atmosphere Focus on the needs of him more than we can. We know our location, that is, we set up a restaurant. Shopping centers with many customers to shop

คนในย่าน อยู่ใกล้ศูนย์การค้าก็มารับประทานอาหารที่ร้านเรา อย่างที่ สยามเซ็นเตอร์ เราก็รู้แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายต้องเด็กวัยรุ่น นิสิต นัก ศึกษาเดินกันเยอะ ก็เลยคิดว่าเราต้องออกแบบร้านให้เก๋ ทำร้านให้ มันสนุก เหมือนกับที่เราเอาไอศกรีมไอเบอร์รี่มาเพิ่มเข้าไปด้วย เพราะเป็นแบรนด์ไทยเหมือนกัน ลูกค้าเด็กๆ ก็ชอบ

People in the neighborhood near the shopping center come to dine at our shop like Siam Center. We already knew that the target group had a lot of children, teenagers, students, and students. So I think we have to design a shop to be chic, make a shop, it’s fun as we add ice cream to the iberry. Because it is the same Thai brand, customers, kids like

นอกจากนี้เราก็ร่วมทำกิจกรรมของสยามเซ็นเตอร์ควบคู่กัน ไปด้วย ฝ่ายการตลาดต้องวิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่า กลุ่มเป้าหมาย ของแต่ละห้างเป็นอย่างไรบ้าง เพื่อที่ว่าเราจะได้วางสถานะของเราในตำแหน่งที่ถูกต้อง

In addition, we also participate in the activities of Siam Center together. The marketing department has to analyze that target group How is each store? So that we can place our status in the right place

รู้ว่าลูกค้าเป็นใคร

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com