มีเป้าหมาย และหัวใจบริการ

มีเป้าหมาย

มีเป้าหมาย และหัวใจบริการ

ส่วนตัวแล้วคุณพรศิรินั้นเป็นคนชอบตั้งเป้าหมายในการ ทำงาน เพราะเป้าหมายทำให้ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม เวลาตั้งเป้าหมาย เราต้องตั้งเป้าหมายด้านคุณภาพของสินค้าด้วย เพราะเชื่อว่าถ้าคุณภาพสินค้าของเราดีแน่นอนที่มันจะนำมาซึ่งรายได้ และ เราไม่ชอบตั้งเป้าหมายเรื่องเงินอย่างเดียว ต้องตั้งเป้าหมายว่าอยาก ให้เป็นร้านอาหารระดับ 5 ดาว อยากจะเป็นกลุ่มร้านอาหารที่มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในใจของคนกรุงตลอดเวลา เราตกลงเรื่องนี้กับผู้บริหาร และบอกให้หัวหน้าแผนกได้รับรู้ในเป้าหมายนี้ด้วย ทุกๆแนวความคิดปลีกย่อยในร้าน ผลสุดท้ายจะนำมาซึ่งเป้าหมายที่ตั้งไว้

Personally, Khun Pornsiri is a person who likes to set goals for work because the goal is to achieve success not far beyond reach. Time to set goals We must also target the quality of the product. Because I believe that if the quality of our products is good, it will bring income and we do not like to target money only Must set goals for wanting To be a 5-star restaurant, would like to be a restaurant group that is creative in the minds of city people all the time. We agreed to this with the management. And told the department head to be aware of this goal Every concept in the store The final result will bring the goal set.

นักธุรกิจคนเก่งท่านนี้ยังทิ้งท้ายด้วยว่า เราต้องมีหัวใจ 4 ห้อง หัวใจทั้ง 4 ห้องประกอบไปด้วย

This brilliant businessman also concluded that We must have 4 hearts. The 4 heart rooms consist of

ห้องที่ 1 ชอบการบริการหรือเปล่า

Room 1: Do you like service?

ห้องที่ 2 รักองค์กรไหม ภาคภูมิใจไหม

Room 2 Love the organization? Are you proud?

ห้องที่ 3 เราเสิร์ฟเขาด้วยใจหรือเปล่า

Room 3 Do we serve him with heart?

ห้องที่ 4 เรื่องของทีมเวิร์ก เราเป็นทีมเดียวกันนะ ไม่ว่าจะ เสิร์ฟอยู่ในครัวหรือด้านนอก ทุกๆ สาขา เราก็เป็นทีมเดียวกัน ทำงานในองค์กรเดียวกัน ตรงนี้เป็นกุญแจสำคัญที่ขาดไม่ได้

Room 4, the story of the work team We are the same team, whether served in the kitchen or outside every branch. We are the same team. Work in the same organization This is an indispensable key.

หรือจะลองมาศึกษาธุรกิจร้านอาหารอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เชื่อว่าลูกค้าหลายท่านคงจะชอบนั่นคือ ไอศกรีมนั่นเอง เจ้าของธุรกิจ ร้านไอศกรีมเจ้านี้จะมีวิธีการเช่นไร ให้ร้านที่ขึ้นชื่อว่าสู้แบรนด์ยักษ์ใหญ่ได้ยากมีโอกาสสร้างแบรนด์ของตัวเองให้เป็นที่รู้จักกัน

Or try to study another restaurant business Who believe that many customers would like that Ice cream itself Business Owners How would you like this ice cream shop? Let the shop that is known to fight the giant brand is difficult, have the opportunity to create your own brand to be known.

มีเป้าหมาย และหัวใจบริการ

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com