ความคิดสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์ ประกอบกับการเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ

creativity Together with increasing business value

จุดเริ่มต้นจากพนักงานบริษัทสู่เจ้าของกิจการ เริ่มต้น หลังจากเป็นลูกจ้างบริษัทใหญ่มาหลายปี สองพี่น้อง ปัญจรัตน์ กับ นวรัตน์ วงศ์นภาพรรณ เจ้าของธุรกิจไอศกรีมโฮมเมด “One More จึงเริ่มมองหาโอกาสสร้างธุรกิจของตน จนได้ข้อสรุปว่าควรจะเริ่มจากสิ่งที่ชอบ คำตอบจึงออกมาเป็นไอศกรีม

The starting point from the company employees to the business owners started after being a major company employee for many years. Two brothers, Pancharat and Nawarat Wongnapapan, the owner of the homemade ice cream business Until concluded that it should start from something like The answer then came out as an ice cream.

ซึ่งทั้งสองท่านได้ไปตระเวนรับประทานมาทั่วแล้ว ก็อยากที่จะทำในแบบที่ตนเองชอบออกมาบ้าง และเริ่มจากการไปเรียนรู้วิธีการทำ เพื่อให้ได้ความรู้และขั้นตอนการทำอย่างถูกหลักสำหรับการที่จะมาทำเป็นธุรกิจแม้ว่าจะเป็นไอศกรีมแบบโฮมเมดก็ตาม

Which both of you have been roaming around Would like to do something that they like And start by learning how to do To get the knowledge and steps to do the right thing for being a business, even if it’s a homemade ice cream

ความคิดสร้างสรรค์ ประกอบกับการเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com