สะสมประสบการณ์

สะสมประสบการณ์

สะสมประสบการณ์

ในระยะ 1 ปี ที่ฝึกฝนฝีมือและเรียนรู้จากหนังสือทั้งของไทย และต่างประเทศ แล้วเริ่มด้วยการทำตาม จนเมื่อชำนาญจึงใส่ลูกเล่น ของตนเองลงไป จนเริ่มเห็นโอกาสทางธุรกิจเพราะลูกค้าให้การตอบรับอย่างดี

In the 1 year period, practicing skill and learning from both Thai books And abroad And start by following Until when the expert then put his own tricks down until he saw the business opportunity because the customer responded well

จากการไปทดลองออกงานแฟร์ตามสถาบันการศึกษา รวมถึงการได้รับเลือกให้ไปร่วมงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต้อนรับมิสยูนิเวิร์สในสมัยหนึ่ง

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย โดยมี ผลไม้ไทยเป็น theme ของงาน เพราะในตอนแรกของการสร้างความแตกต่างในสินค้าได้ใช้ไอศกรีมผลไม้เป็นจุดขาย

From going to the fair to try out the educational institutions Including being selected to attend the Tourism of Thailand event, welcoming Miss Universe in one day To promote Thai tourism with Thai fruits as the theme of the event, because at the beginning of making a difference in products, using fruit ice cream as a selling point

การใช้ผลไม้ไทยสร้างความโดดเด่นในตอนเริ่มต้น เพราะแบรนด์ดังทั้งหลายเป็นไอศกรีมที่ทำจากนม และด้วยต้นทุนวัตถุดิบ คือผลไม้ไทยมีราคาถูก และมีความหลากหลายเป็นข้อได้เปรียบในการเลือกนำมาใช้ได้มากมาย

The use of Thai fruits creates an outstanding beginning. Because many famous brands are milk ice cream And with raw material costs Is cheap Thai fruits And there are a variety of advantages in choosing to use

แต่ในเวลาต่อมาได้ขยายฐานกลุ่มลูกค้าไปสู่เด็ก รวมทั้งวัยรุ่นที่ชอบไอศกรีมที่มีส่วนผสมของนม และปัจจุบันได้เพิ่มไอศกรีม โยเกิร์ตขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งให้อยู่ในกลุ่มสินค้าหลัก

But later expanded the customer base to children Including teenagers who like ice cream with milk ingredients And now add ice cream Another type of yoghurt is in the main product group.

สะสมประสบการณ์

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com