“ลูกค้า” คือแหล่งความรู้ ที่สัมผัสได้

คือแหล่งความรู้

“ลูกค้า” คือแหล่งความรู้ ที่สัมผัสได้

รสชาติต่างๆ ที่ผลิตขึ้นมา นอกจากตัดสินใจจากความชอบส่วนตัวแล้ว ยังปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าส่วนใหญ่ เหมือนกับมองว่าธุรกิจนี้ลูกค้ามีส่วนเป็นเจ้าของด้วย เพราะเป็นคนช่วยให้เกิดความคิดใหม่ๆ และช่วยในการตัดสินใจ ไม่ได้มองว่าเป็นเพียงแค่ผู้ขายกับผู้ซื้อเท่านั้น

Various flavors produced Besides deciding from personal preferences Also adjusted to meet the needs of most customers As if looking at this business, customers have ownership as well.

Because it helps people to create new ideas And help in making decisions Not only viewed as a seller with a buyer

อย่างเช่นคอมเม้นท์หลายๆ เรื่องของลูกค้าก็ทำให้เราอยู่มาถึงวันนี้ เรานึกขอบคุณลูกค้ามาโดยตลอด ไอศกรีมหลายๆรสที่ขายดีในวันนี้ ก็เพราะลูกค้าช่วยกันติช่วยกันชม หลายรสที่ลูกค้าแนะนำ เช่น บีทรูท เคยลองทำแล้วมีคนชอบน้อยมาก เราก็ทำออกมาไม่ได้ เป็นต้น

Like many comments The story of the customer makes us stay today. We always thank our customers.

Many ice cream flavors that are selling well today Because customers help each other to help Many of the flavors that customers recommend, such as beetroot, have tried to do it. We can’t do it etc.

การสร้างโอกาสใหม่ๆ ในลักษณะพันธมิตรเริ่มมีเข้ามาบ้าง เช่น เจ้าของเครื่องดื่มจินเจน จ้างให้ทำไอศกรีมจากขิงเพื่อไปจัดงาน อีเว้นต์ ซึ่งกลายเป็นไอเดียให้คิดว่าควรจะใช้ความได้เปรียบจากการเป็นรายเล็กๆ ทำให้สามารถออกแบบไอศกรีมรสชาติต่างๆ ออกมาเป็นพิเศษแบบไอศกรีมตามสั่ง เพราะรายใหญ่มีข้อจำกัดเรื่อง ปริมาณการสั่งซื้อ

Creating new opportunities In the form of alliances, some have come in, such as the owner of the Jin Jen drink Hired to make ice cream from ginger to organize an event which became an idea to think that it should take advantage of being small Making it possible to design various ice cream flavors Specially designed ice cream as ordered Because of the large restrictions Order quantity

ในขณะที่พันธมิตรจะได้ประโยชน์จากการนำสินค้าของเขามาเป็นวัตถุดิบ และสร้างความแปลกใหม่และไอเดียต่างๆ ที่ใช้ เป็นการเพิ่มคุณค่าในตัวสินค้าให้กับลูกค้า เป็นการได้ประโยชน์ทุกฝ่าย

“ลูกค้า” คือแหล่งความรู้ ที่สัมผัสได้

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com