สร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่า

สร้างสรรค์

สร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่า

การสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ ด้วยการต่อยอดจากของเดิม คือ การนำหม้อดินแบบโบราณมาใส่ท็อปปิ้ง และเพิ่มความหลากหลาย ด้วยฝรั่งโรยบ๊วยและมะม่วงน้ำปลาหวาน จากเดิมที่มีแค่มะยมพริกเกลือ ซึ่งเป้าหมายที่แท้จริงของการนำหม้อดินโบราณมาจัดวางคู่กับ ตู้ไอศกรีมสมัยใหม่ ซึ่งเป็นภาพที่ขัดกัน

และใช้กับการออกงานแฟร์ เพราะเป็นความพยายามเสนอให้เห็นว่าเป็นไอศกรีมของคนไทย และต้องการให้เกิดความสงสัย จะได้มีโอกาสพูดคุยและนำไปสู่การทดลอง

Creating new ideas With the extension from the original, to bring the traditional clay pot to topping And increase variety With guava, plum and mango, sweet fish sauce From the original that had just a gooseberry, pepper, salt Which the real goal of bringing the ancient clay pot to be placed together with Modern ice cream cabinet Which is a contrary image

ทำให้ลูกค้าเดินเข้ามาหาโดยไม่ต้องร้องเรียกให้เหนื่อยทั้งวัน แม้ว่าท้ายที่สุดจะไม่ชอบในรสชาติหรือท็อปปิ้งที่ใส่ก็ตามแต่ทำให้เกิดการจดจำ

Causing customers to come in without having to call up for a full day Although ultimately dislikes the taste or toppings that are put on, but it causes recognition.

กลยุทธ์ทางการตลาด  Marketing strategy

มีไปออกงานหลายแห่ง ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการตอบรับดีโดย เฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น รวมถึงผู้ใหญ่ เพราะเป็นความแปลกแบบไทยที่คนไทยคุ้นเคย วิธีการแบบนี้เหมือนยกห้องแล็บไปหาลูกค้า และบางครั้งเป็นการนำสูตรหรือไอเดียจากลูกค้ามาเข้าห้องแล็บจริงๆ เพราะเมื่ออยู่กับลูกค้าจะเปิดรับอย่างมากทำให้ได้ข้อมูลดีๆเสมอ

There are many events Which most have been well received by Only in adolescents Including adults Because it is a strange Thai style that Thai people are familiar with This method is like raising a lab to find customers.

And sometimes the formulas or ideas from customers come to the lab Because when staying with customers, it is very open to receive good information always

มีไปออกงานหลายแห่ง ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการตอบรับดีโดย เฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น รวมถึงผู้ใหญ่ เพราะเป็นความแปลกแบบไทยที่คนไทยคุ้นเคย วิธีการแบบนี้เหมือนยกห้องแล็บไปหาลูกค้า และบางครั้งเป็นการนำสูตรหรือไอเดียจากลูกค้ามาเข้าห้องแล็บจริงๆ เพราะเมื่ออยู่กับลูกค้าจะเปิดรับอย่างมากทำให้ได้ข้อมูลดีๆเสมอ

สร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่า

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com