การตั้งราคา และ การคำนวณต้นทุน

การตั้งราคา

การตั้งราคา และ การคำนวณต้นทุน

ด้วยการสำรวจจากลูกค้าโดยตรงทำให้รู้ความต้องการได้อย่างชัดเจน และลูกค้าส่วนใหญ่มักจะเป็นลูกค้าประจำ จึงช่วยประเมินความต้องการของตลาด และการตัดสินใจเลือกผลิตได้อย่างดี ซึ่งการวางตำแหน่งสินค้าไว้ที่ระดับพรีเมียม มุ่งกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงบน

เพราะต้นทุนสูงโดยเฉพาะวัตถุดิบที่ใช้อย่างเข้มข้น แต่ราคาที่ตั้งไว้ระดับ 30-35 บาทต่อถ้วย ซึ่งไม่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพและความแปลกใหม่ที่นำเสนอ เพื่อต้องการให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่า

With direct customer surveys, clearly knowing the needs And most customers are regular customers Thus helping to assess market demand And the decision to choose to produce well Which positioning the product at a premium level Focusing on middle-to-top customers Because of the high cost, especially the raw materials used intensively But the price is set at 30-35 baht per cup, which is not high compared to the quality and novelty offered. In order to make customers feel worthwhile

แม้ว่าในปัจจุบันต้นทุนต่างๆ จะเพิ่มขึ้น แต่ไม่คิดจะปรับราคาขึ้น เพื่อต้องการสร้างตลาดให้เติบโตในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ แต่ ปรับตัวด้วยการปรับขนาดและรูปแบบเป็น “mini waffle” เพื่อขายในราคา 20 บาท ทำให้เกิดการทดลองและตัดสินใจจ่ายง่ายขึ้น ซึ่งในที่สุดลูกค้ามักจะกลับมาซื้อครั้งต่อไปในขนาดปกติเพราะติดใจในรสชาติ

Although the current costs will increase, but do not think the price will increase In order to create a market to grow at the beginning of the business, but adjusting by adjusting the size and style to “mini waffle”

ปัจจุบันไอศกรีมวันมอร์มีรสชาติที่ขายได้เตรียมไว้ 50 รสชาติ โดยมีรสชาติที่ขายดีกว่า 30 รสชาติ และมุ่งเน้นการสร้างสรรค์รสชาติ และการนำเสนอแบบใหม่ๆ เป็นจุดขายที่โดดเด่น และแตกต่างอยู่ตลอด เช่น ล่าสุดกำลังทดลองสินค้ากลุ่มขนมไทย เช่น ไอศกรีมกล้วยบวชชี และจะใช้ใบตองเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อฉีกแนวจากเดิมและสร้างความสนุกให้ผู้บริโภค

At present, Daymor ice cream has 50 flavors that are sold, with over 30 flavors that are sold well and focus on creating flavors.

การตั้งราคา และ การคำนวณต้นทุน

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com