พิธีเปิดสาขาใหม่ / การเปิดสำนักงานใหม่

พิธีเปิดสาขาใหม่

พิธีเปิดสาขาใหม่ / การเปิดสำนักงานใหม่

เปิดร้านค้าสำนักงานแห่งใหม่
ก่อนเปิดร้านใหม่
พื้นที่ที่จะสร้างร้านค้าอาคารสำนักงานแห่งใหม่
หากมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ใกล้เคียง
ควรเคารพและขอสิ่งดีๆให้คุณคุ้มครองและดูแลให้มีความสุขและเจริญรุ่งเรือง

และทำบุญอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรของครอบครัวคุณนั่นเอง
และวิญญาณที่อาศัยอยู่ในสถานที่นั้น

ในกรณีที่สถานที่นั้นไม่เคยมีคนอาศัยอยู่เลย
ก่อนที่จะย้ายเข้าเราสามารถปรับกระแสภายในร้าน ให้ปราศจากสิ่งเลวร้ายทั้งหลาย
โดยดำเนินการพิธีล้างปรับสภาพ

การเปิดสาขาใหม่นั้นต้องใช้เวลาที่เป็นมงคลซึ่งถูกต้องตามหลักวิชาการ
ดังนั้นจะล่วงหน้า
ลองหาซินแสหรือเว็บต่างๆดูในการหากฤษหรือสิ่งที่เสริมมงคล

ก่อนเปิดร้านใหม่
ให้ดับไฟในร้าน

ให้ทุกคนออกไปจากร้านอยู่รวมกันหน้าร้าน/สำนักงาน

เมื่อถึงเวลาที่เป็นมงคลเปิดสำนักงาน

เดินเข้าไปในอาคารใหม่ จัดตั้งเจ้าที่ ตี่จู้ องค์พระ วัตถุศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ
เพื่อให้ช่วยปกป้องและรักษาความก้าวหน้าทางธุรกิจไว้ได้

ในทางปฏิบัติเราควรกำหนดที่ตั้ง และเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกของพิธีเปิดร้านใหม่
และจะกำหนดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้แล้วเสร็จในเวลามงคลเพื่อสร้างบ้านหลังใหม่

*** ไม่แนะนำเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีลักษณะน่ากลัวมาก
เช่นองค์กวนอูขี่ม้าศึกถือง้าวเป็นต้นยกเว้นทางสามแพร่ง

New branch opening ceremony / new office opening

Opening a new office store
Before opening a new store
The area to build a shop and a new office building
If there is a sacred place or there is a sacred place nearby
Should respect and ask for good things to protect and ensure happiness and prosperity

And make merit dedicated to the superior of your family
And the spirits that live in that place

In the event that the place has never been inhabited
Before moving in, we can adjust the flow within the store. To free from all bad things
By conducting the wash washing ceremony

Opening a new branch requires auspicious time which is technically correct.
So will advance
Try searching for a synergy or various websites to see if Krit or something is auspicious.

Before opening a new store
Put out the fire in the shop

Let everyone go out of the shop together in front of the store / office.

When it was auspicious time to open the office

Walk into the new building Establishing you at Ti Zhu, other holy objects
In order to help protect and maintain business progress

In practice, we should determine the location. And prepare the necessary equipment in advance
For the convenience of the store opening ceremony
And will determine the sacred to be completed in the auspicious time to build a new house

*** Not recommended. It is a sacred thing that looks very scary.
Such as Ong Kuan, riding a war horse carrying halberd, for example, except for the Three Crossroads

พิธีเปิดสาขาใหม่ / การเปิดสำนักงานใหม่

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com