5 เคล็ดลับ ดึงดูดลูกค้า

5 เคล็ดลับ ดึงดูดลูกค้า

5 เคล็ดลับ ดึงดูดลูกค้า การทำร้านอาหารถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ต้องสร้างความแตกต่าง เพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้ในทุกสภาวะการแข่งขันของตลาดในปัจจุบัน และในยุคที่ลูกค้ามีทางเลือกมากมายซึ่งการสร้างสรรค์เมนูใหม่ ๆ ของทางร้านก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจทำให้ผู้

บริโภคหันมาสนใจคราวนี้มาดูกันว่าหากคุณต้องการสร้างความแตกต่างให้กับเมนูอาหารและเพื่อให้คุณ เมนูของร้านอาหารที่พิเศษกว่าคู่แข่งต้องมีวิธีการสร้างเมนูอาหาร ลองดู 5 เคล็ดลับเหล่านี้

5 เคล็ดลับ ดึงดูดลูกค้า

5 เคล็ดลับ ดึงดูดลูกค้า

  1. รู้จักลูกค้าและทำให้เขาพิเศษ รวบรวมข้อมูลของลูกค้าคำติชมของแต่ละเมนูกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆร่วมพฤติกรรมการกินความชอบการสั่งอาหารแต่ละอย่าง รู้ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าหลัก
  2. รู้จักตัวเองว่าคุณต้องการอยู่ที่ไหนในตลาด ตำแหน่งของร้านคืออะไร? แนวคิดหลักที่ร้านค้าต้องการนำเสนอภาพสู่ตลาดร้านค้าของคุณสามารถเล่นกับเทรนด์ในทางใดได้บ้าง? รวมทั้งให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์เมนูขายดีเพื่อที่จะได้นำไปพัฒนาต่อยอดและนำไปคิดขายได้มากขึ้น
  3. รู้จักคู่แข่งของคุณและให้คู่แข่งเป็นประโยชน์กับเราทำความรู้จักคู่แข่งของคุณรู้ว่าคู่แข่งมีเมนูอะไรขายดีหรือไม่ขาย
  4. รู้จักตลาดเมนูที่ขายดีจะบอกเราได้ว่าตอนนี้ตลาดเป็นอย่างไรคุณไม่จำเป็นต้องขายแบบเดิม ๆ การทำความเข้าใจตลาดจะเห็นช่องว่างและรู้ว่าร้านของคุณเป็นร้านประเภทไหน
  5. ทำความรู้จักกับทีมเพราะพวกเขาเป็นคนที่ทำให้สำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอุปกรณ์เครื่องมือความสามารถในการหาวัตถุดิบและเก็บสต๊อกเจ้าของร้านต้องใส่ใจเรื่องนี้เช่นเดียวกับส่วนอื่น ๆ

5 tips for attracting customers Running a restaurant is another business that needs to be different. To be able to survive in all competitive conditions of the market today. And in an age where customers are spoiled for choice, the creation of new menus is one of the things that may make people.

Consumers turn their attention. This time, let’s find out if you want to differentiate your food and make you A restaurant’s menu that is more special than the competition requires a way to create a menu, check out these 5 tips:

  1. Know the customer and make them special. Collect customer information, feedback of each menu, various promotional activities, share eating habits, preferences, ordering each food. Know the true needs of your key customers.
  2. Know yourself where you want to be in the marketplace. What is the location of the store? The main idea that a store wants to present the image to the market, in what ways can your store play with the trend? Also, focus on analyzing the best-selling menus so that they can be developed, further developed and sold more.
  3. Know your competitors and let them benefit us. Get to know your competitors. You know what your competitors have, what’s selling well, or not selling.
  4. Know the market. A menu that sells well will tell us what the market is now. You don’t have to sell the same way. Understanding the market will see the niche. Be free and know what type of store your store is.
  5. Get to know the team because they are the ones who make it up. Regardless of the potential for innovation, equipment, tools, the ability to find raw materials and to stock up, the shopkeepers need to pay attention to it, just like any other area.

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com