หาแหล่งซื้อวัตถุดิบ

หาแหล่งซื้อวัตถุดิบ

หาแหล่งซื้อวัตถุดิบ
หาแหล่งซื้อวัตถุดิบ

สำหรับประเด็นนี้ให้ปฏิบัติตามแนวคิดในการจัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์นั่นคือตามการใช้งานจริง ได้รับสิ่งที่มีคุณภาพและราคาที่คุ้มค่า

สิ่งที่ต้องคิดคือคำว่า “ประหยัด” เพราะคำนี้ทำร้ายคนมามาก ความประหยัดอาจไม่ได้หมายถึงคุณภาพและมูลค่าดังนั้นควรพิจารณาว่าการซื้อของคุณสามารถใช้ประโยชน์ได้ 100% หรือเกือบ 100% เช่นวัตถุดิบราคาถูก แต่ใช้งานได้จริงซึ่งจำเป็นต้องได้รับการตัดแต่ง จะเสียไปเท่าไหร่คุณต้องคิดถึงส่วนนี้ด้วย

ดังนั้นควรยึดหลักคุณภาพความคุ้มค่าและความสะดวกในการซื้อให้มากที่สุดเช่นแม็คโครศูนย์กระจายสินค้าขายส่ง สินค้าอุปโภคบริโภคแก่ลูกค้าสมาชิกและผู้ประกอบการทั่วประเทศบริการครบวงจรสำหรับธุรกิจอาหารสำหรับผู้ประกอบการ

ปัญหาอย่างหนึ่งสำหรับเจ้าของร้านอาหารมือใหม่คือไม่รู้ว่าควรมีพนักงานกี่คนในแต่ละตำแหน่งที่เหมาะสม ซึ่งหลักการพื้นฐานในการคิดเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งบุคลากร คือการเอารายได้ต่อเดือนโดยประมาณลบด้วยต้นทุนค่าแรงซึ่งเท่ากับ 18-20% ผลลัพธ์ที่ได้คือ เงินเดือนของพนักงานในร้านทุกเดือน

For this point, follow the concept of purchasing raw materials and equipment, that is, in actual use. Get quality stuff and great value for money.

All you need to think about is the word “save” because it hurts a lot of people. Savings may not necessarily mean quality and value, so consider whether your purchase can be 100% or almost 100% utilized, such as cheap raw materials. But it actually works that needs to be trimmed. How much will you lose? You have to think about it too.

Therefore, quality, value and ease of purchase should be followed as much as possible, such as Makro, wholesale distribution center. Consumer products to member customers and entrepreneurs nationwide, one-stop service for food business for entrepreneurs.

One problem for new restaurant owners is that they don’t know how many employees they should have in each appropriate location. The basic principles in thinking about the personnel position. This is to take the estimated monthly income minus the cost of labor, which is 18-20%. Salaries of store employees every month

หาแหล่งซื้อวัตถุดิบ

สนับสนุนโดย  macau8889

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com