ตั้งชื่อร้านให้น่าจดจำ

ตั้งชื่อร้านให้น่าจดจำ

ตั้งชื่อร้านให้น่าจดจำ
ตั้งชื่อร้านให้น่าจดจำ

การเปิดร้านสิ่งแรกที่ต้องนึกถึงคือการกำหนดคอนเซ็ปต์ของร้านให้ชัดเจนและที่สำคัญสิ่งที่เราต้องรู้คือสิ่งที่เราจะขายและสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าของเราชอบซึ่งเป็นแนวคิดของร้านที่ดี . ต้องมาจากการสำรวจความต้องการของตลาดที่ถูกต้อง และรสชาติอาหารไม่ใช่จุดขายเสมอไป

เพราะทุกร้านโฆษณาว่าอาหารของตนอร่อย ดังนั้นจุดขายของร้านอาหารอาจเป็นแนวคิดหรือความคิดที่แปลกใหม่ ทำให้ลูกค้ารู้สึกอยากลองอะไรใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากร้านอื่น ๆ สิ่งต่อไปที่สำคัญไม่แพ้กันคือชื่อร้าน

เนื่องจากชื่อร้านมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจึงสามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้ โดยอาจตั้งชื่อจากที่ตั้งของร้านหรือตั้งตามประเภทอาหารที่ขาย แต่ไม่ควรยาวเกินไปและใช้คำที่ง่ายต่อการจดจำและจับใจความได้

To make your restaurant business successful Known and able to grow quickly, how well the education has been learned. It has more advantages and opportunities than competitors. And in this article we will take you to see if you want to start a restaurant. How do I prepare?

Opening a store, the first thing that comes to mind is to define the concept of the store clearly, and most importantly, what we need to know is what we will sell and what our target audience or customers like. A good shop. Must come from the right survey of market needs. And the taste of food is not always a selling point.

Because every restaurant advertises that their food is delicious. Therefore, a restaurant’s point of sale can be a novelty idea or idea. Makes customers feel like trying something new that is different from other stores, the next thing that is equally important is the name of the shop.

Because the store’s name is unique, it can grab the attention of customers. They may be named from the location of the store or based on the type of food they sell. But it shouldn’t be too long and use words that are easy to remember and comprehend.

ตั้งชื่อร้านให้น่าจดจำ

สนับสนุนโดย  macau8889

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com