หาเงินลงทุน

หาเงินลงทุน

หาเงินลงทุน
หาเงินลงทุน

ไม่ว่าคุณจะดำเนินธุรกิจอาหารประเภทใดหรือแม้แต่ขายของออนไลน์ เงินทุนเป็นสิ่งจำเป็นเสมอ แหล่งเงินทุนของร้านอาจมาจากเงินของเราเอง สินเชื่อครอบครัวคู่ค้าหรือธุรกิจ แต่ในกรณีสุดท้ายต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

การลงทุนในร้านอาหารคุณจะต้องวางแผนการลงทุนเบื้องต้นก่อนเปิดร้าน (Pre-operation) ให้ครอบคลุมเช่นค่ามัดจำค่าเช่าค่าตกแต่งอุปกรณ์ครัว. ต้นทุนวัตถุดิบในช่วงเริ่มต้น

ค่าโฆษณาตามช่องทางต่างๆเป็นต้น แต่ไม่ว่าคุณจะคำนวณได้ดีแค่ไหนก็ต้องเผื่องบประมาณฉุกเฉินไว้อีก 10% เพราะมักจะมีค่าใช้จ่ายที่เกินแผนเช่นกราฟิคค่าก่อสร้างเพิ่มเติม แม้กระทั่งการขออนุญาตต่างๆ

นอกจากนี้คุณต้องตั้งเงินสำรองสำหรับสามเดือนแรกของการเปิดให้บริการอย่างน้อยก็เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าเช่า เพราะเราไม่สามารถตอบได้ทั้งหมดว่าเมื่อเริ่มเปิดร้านจะมีลูกค้ากี่คน? การวางแผนเงินทุนสำรองจะช่วยให้ร้านค้าผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้

Regarding the business start-up strategy of Penguin Eat Shabu, one of the questions people have always asked is: I want to open a restaurant But don’t know how to start So today I took the opportunity to collect the steps. The beginning of the restaurant opening Which I applied and worked

No matter what kind of food business you run or even sell online. Funding is always essential. The store’s funding source may come from our own money. Family, Partner or Business Loans But in the last case, collateral is required.

Investing in a restaurant You will need to plan your initial investment before opening. (Pre-operation) to cover such as rental deposit, decoration fee, kitchen equipment. Raw material costs at the beginning.

Advertising costs by various channels, etc. But no matter how well you do your calculations, you have to set aside 10% of your emergency budget because there are often overhead costs, such as additional graphics, construction costs. Even asking for permission.

You must also set a reserve for the first three months of opening, at least enough to cover the rent. Because we can’t answer all that, how many customers will we have at the beginning of the store? Planning for cash reserves will help merchants get through these tough times.

หาเงินลงทุน

สนับสนุนโดย  macau8889

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com