เซอร์ไพรส์ อย่างต่อเนื่อง

มีการทำ เซอร์ไพรส์ อย่างต่อเนื่อง

ในยุคที่ธุรกิจมีการแข่งขันกันสูง เราจะอยู่นิ่งไม่ได้เลย เพราะถ้าเราหยุดนั่นแปลว่าเราช้ากว่าคนอื่นแล้ว ควรจะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปอีก อะไรที่มีการปรับปรุงให้ดี ได้เราก็ควรทำ ส่วนคุณภาพและบริการต้องดีเหมือนเดิมตลอด

In an era where business is highly competitive We can’t stand still. Because if we stop, that means we are slower than others Should have to create a better image of the organization Yes, we should do The quality and service must be good as before.

เราต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกให้ได้ว่าเมื่อหลายปีก่อนมาร้านอาหารนี้ พอเวลาผ่านไปเป็นปี ได้ก้าวเข้ามาอีกก็ยังประทับใจเหมือน เดิมไม่มีเปลี่ยนแปลง

We have to make customers feel that many years ago came to this restaurant. After a year Have stepped in again, still impressive as Unchanged

โดยแผนการตลาดของเราคือ ครบรอบ 10 ปี เราต้องมีแผน ว่านอกจากทำพีอาร์แล้วก็ต้องใช้วิธีการเพิ่มเมนูใหม่เข้าไปประมาณ อีก 30 รายการ ถามว่ารายการใหม่อีก 30 รายการมาจากไหน อันนี้ ฝ่ายการตลาดก็ต้องทำการวิเคราะห์ว่าเมนูไหนขายดี อันไหนขายไม่ดี อะไรที่ฮอตฮิตบ้าง อะไรเอาออก อะไรควรเก็บไว้ จะเพิ่มอาหารเรียกน้ำย่อยไหม หรือควรจะเพิ่มเมนูพวกข้าวอีกไหม เป็นข้อมูลที่เราได้มาจากฝ่ายการตลาดอย่างครบรอบ 10 ปี ต้องคิดว่าจะมีอะไรให้ลูกค้า ให้เขาเห็นว่าเรายังมีความเซอร์ไพรส์อย่างต่อเนื่อง

Our marketing plan is the 10th anniversary. We must have a plan that, in addition to doing PR, then need to add another 30 menu items to the new question. Where are the 30 new programs coming from? Must analyze which menu is selling well Which one does not sell well What are some of the hottest hits? What should be removed? Will you add food to the appetizers? Or should I add more rice menus? It is the information that we have received from the marketing department for 10 years. Let him see that we still have a surprise

ส่งเสริมภาพลักษณ์ Promote image

บางโอกาสสำคัญๆ ก็อาจต้องทำของที่ระลึกออกมาด้วยเพื่อ ภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจ แต่เราก็ไม่ได้หวังเรื่องผลกำไร เราหวังแค่ ภาพลักษณ์ และสาวกของแบรนด์เราจริงๆ จะไปหามาสะสม เราหวังให้พวกเขาอยากได้กระเป๋า ผ้ากันเปื้อนต่างๆ ที่เราทำออกมาให้เข้ากับไลฟ์สไตล์เขาด้วย

Some important occasions May also have to make souvenirs for Good image of the business But we do not hope for profit, we only hope that the image and followers of the brand are really going to accumulate.

ซึ่งจุดนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดของเรา ซึ่งเราเล่นกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่อยู่แล้ว แต่เราก็ไม่ได้มีการ กำหนดกลุ่มเป้าหมายลงไปอย่างชัดเจนเลยว่าต้องเป็นใคร อายุเท่าไหร่ถึงจะรับประทานอาหารที่นี่ ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์มากกว่า เพราะบางคนที่มีอายุเท่าๆ กัน เขาอาจไม่ชอบรับประทานเมนูของ เกรย์ฮาวนด์ก็ได้

This point is in line with our marketing strategy. Which we play with the lifestyle of the new generation already But we do not have Clearly define the target group to be who How old is it to eat here? Depends more on lifestyle Because some people of the same age may not like to eat the menu Greyhound can be

เซอร์ไพรส์ อย่างต่อเนื่อง

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

สร้างความสัมพันธ์

สร้างความสัมพันธ์

การทำธุรกิจส่วนตัว โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารนั้นเราจะ ปิดกั้นตัวเองไม่ได้ ต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เผยตัวตนและความชัดเจนให้ลูกค้าเห็นจนเกิดการยอมรับในที่สุด

Personal business Especially the restaurant business, we will Can’t block himself Must have a good relationship with customers Revealing identity and clarity for customers to see until finally being accepted.

คุณพรศิริกล่าวว่า เนื่องจากการเกิดของศูนย์การค้าใหม่ๆ มากขึ้น มีร้านแนวนี้เกิดเยอะขึ้น ทำให้เราต้องมุ่งในเรื่องของการตลาด และการทำประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นไปด้วย แต่โชคดีที่เรามีตัวแม่อยู่ คือตัวเกรย์ฮาวนด์ที่เป็นเสื้อผ้า เรามีฐานลูกค้ากลุ่มนั้นอยู่แล้ว

Khun Pornsiri said Due to the emergence of more new shopping centers, there are a lot more shops here. Causing us to focus on marketing And doing more public relations as well But fortunately we have a mother Is the gray hound that is clothing We already have that customer base.

เราเลือกใช้วิธีทำบัตรสมาชิกร่วมกันเป็นเกรย์ฮาวนด์ เมมเบอร์ชิพ การ์ดเรายังร่วมทำกิจกรรมผ่านทางเอสเอ็มเอส เช่น คัดเลือก สมาชิกมาดูหนังก่อน หรือเชิญสมาชิกมารับประทานอาหารเมนูใหม่ ของเราจะได้ส่วนลดเป็นพิเศษทำนองนี้ อีกอย่างหนึ่งคือเน้นการทำ กิจกรรมร่วมกับสมาชิกที่มีบัตรเครดิตการ์ดชั้นนำต่างๆ เพราะ กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยเสริมซึ่งกันและกัน ทั้งในส่วนของฝ่ายบัตร เครดิตเองและในส่วนของร้านอาหารเราด้วย

We chose to make membership cards together as Greyhound Membership Cards. We also participate in activities via SMS, such as selecting members to watch movies first. Or invite members to eat a new menu Ours will receive special discounts like this. Another thing is to focus on doing. Activities with members with leading credit cards because these activities will help each other. Both in the card department Own credit and in the restaurant section we also

สร้างความสัมพันธ์

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

 

แข่งกับตัวเอง

แข่งกับตัวเอง

มองเผินๆ เราอาจจะคิดว่าการทำธุรกิจส่วนตัวให้ประสบความสำเร็จได้ เราจะต้องศึกษาคู่แข่งให้มากๆ แท้ที่จริงๆ เรื่องนี้อาจไม่สำคัญก็ได้ ด้วยเพราะการแข่งกับตัวเองนั่นแหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด เช่น คุณภาพอาหารของเราต้องคงเส้นคงวาตลอด รสชาติต้องอร่อย นี่เป็นหลักสำคัญที่เราต้องทำให้ได้

Superficially, we may think that doing personal business is a success. We have to study a lot of competitors. In fact, this matter may not be important. Also, because competing with yourself is the most important thing, for example, our food quality must be consistent. The taste must be delicious. This is an important principle that we must make.

กลุ่มเป้าหมายนิยมอาหารที่มีคุณภาพ รสชาติอร่อย ซึมซับ กับบรรยากาศดีๆ ตอนแรกเลยที่เปิดร้าน เราจะเริ่มจากมีเมนูที่ใกล้ตัวเราก่อน เช่น เมนูปีกไก่ทอด สปาเกตตี้ปลาเค็ม ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ ซึ่งแต่ละเมนูมาจากบ้านเพื่อนแต่ละคน

Target groups prefer quality food, delicious taste, absorbed by good atmosphere. At first I opened the store. We will start with a menu near us first, such as fried chicken wings. Spaghetti with Salted Fish Chicken Noodle Which each menu comes from each friend’s house

ความสำเร็จของร้านอาหารมีหลายปัจจัย รวมถึงเรื่อง Location positioning เมนู และการบริการ พูดจริงๆ เราแทบไม่ได้ ทำการตลาดเลย แค่ทำตัวเราให้ดีที่สุดก็พอ โดยการทำรสชาติอาหารให้คงที่ รสชาติเหมือนเดิม การบริหารคงเส้นคงวา บรรยากาศ สวยงามทุกครั้ง เพลงในร้านเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆ ดอกไม้ ใบไม้ในร้าน ก็ต้องเปลี่ยนตลอด มีเมนูพิเศษเป็นช่วงๆ ไป

The success of the restaurant has many factors, including the location positioning, menus and services. Actually speaking, we hardly do marketing at all. By keeping the food flavor steady The same taste Management invariably beautiful atmosphere every time The music in the store is constantly changing. Flowers in the store have to change forever. There are special menus from time to time.

แข่งกับตัวเอง

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

สร้างความชัดเจน

สร้างความชัดเจน Create clarity

ความชัดเจนในทางธุรกิจหมายความว่า ถ้าหากคิดจะทำธุรกิจอะไรก็ต้องลงลึก และสร้างคาแรคเตอร์ให้มีความโดดเด่น ส่วน การขยายธุรกิจนั้นอย่าเพิ่งรีบร้อน ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป

Business clarity means If thinking about doing business, it must be deep. And create a character that is outstanding, while expanding the business, do not hurry, gradually become gradually

คุณพรศิริกล่าวว่า เกรย์ฮาวนด์ คาเฟ่ มีความชัดเจน กลุ่มเป้าหมายเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ เราค่อนข้างโชคดีที่เป็นเจ้าแรกของการทำร้านอาหารแนวนี้

Khun Pornsiri said that Greyhound Cafe is clear. The target group is people with lifestyles. We are quite fortunate to be the first to make this restaurant.

ช่วงแรกๆ เราอาศัยความแข็งแกร่งของแบรนด์เสื้อผ้าที่มีอยู่ ก่อนแล้ว ช่วยสนับสนุนธุรกิจร้านอาหารอีกเรี่ยวแรงหนึ่ง ซึ่งช่วย สร้างชื่อเสียงให้กับเราได้เป็นอย่างดี เรามีคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องอาหารจะเน้นเมนูที่เราคุ้นเคย เหมือนกับที่เราเคย รับประทานในบ้าน เพียงแต่ได้มีการนำเสนอใหม่ที่มีความเฉพาะตัว แต่น่ารับประทานมากยิ่งขึ้น

At the beginning, we relied on the strength of the existing clothing brands and helped support the restaurant business, one that helped build our reputation. We have a clear concept. Especially food will focus on the menu that we are familiar with Like we used to Eat in the house Only having a new presentation that is unique But more appetizing

สำหรับในส่วนของร้านอาหารแล้วคุณพรศิริจะเป็นหัวเรือใหญ่ดูแลด้านการบริหารงานของร้านอาหารแห่งนี้ วันนี้คุณ พรศิริเธอมาเปิดเผยกลยุทธ์สู่ความสำเร็จอย่างหมดเปลือก อย่างไม่ หวงวิชา เพื่อเป็นกรณีศึกษาว่าเพราะเหตุใดเกรย์ฮาวนด์ คาเฟ่ จึงก่อตั้งมาครบ 10 ปีแล้ว

For the part of the restaurant, Khun Pornsiri will be the head of the management of this restaurant. Today, Ms. Pornsiri has revealed a strategy for success without any discrimination as a case study of why. Ray Hound Cafe was founded 10 years ago.

ปัจจุบันมีอยู่ 6 สาขา กลายเป็นแบรนด์ฮิตติดตลาด เธอพูด ไว้อย่างน่าสนใจว่าการทำธุรกิจนี้ก็เหมือนกำลังปั่นจักรยานอยู่ หยุดปั่นไม่ได้ ถ้าหยุดจะล้มลงทันที

At present, there are 6 branches, becoming a popular brand. She said interestingly that doing business is like riding a bike. Can’t stop spinning If stopped immediately

สร้างความชัดเจน Create clarity

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

แบบอย่าง เจ้าของกิจการร้านอาหารที่น่าเรียนรู้

แบบอย่าง เจ้าของกิจการร้านอาหารที่น่าเรียนรู้

การเริ่มต้นทำธุรกิจร้านอาหารในแง่มุมจากปากเจ้าของธุรกิจร้านมือเก๋า ผู้ทำธุรกิจนี้มานาน หรือได้เริ่มต้นทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จ ต่างก็บอกว่าปีแรกทุกคนย่อมขาดทุนก่อนเสมอ ถ้าคุณไม่มีการวางแผนหรือมีเงินทุนทำล่วงหน้าหนึ่งปี ก็เตรียมตัวปวดหัวกับสภาพร้านที่หากำไรไม่ได้เลย

Starting a restaurant business in a facet from the mouth of a veteran shop owner. Who has done this business for a long time Or have started to do business successfully All said that the first year, everyone would always lose first If you do not have a plan or have one year advance funding Was prepared for headaches and the shop was not profitable at all

แน่นอนว่าทางแก้มีหลายวิธี แต่วิธีที่ขอแนะนำวิธีหนึ่งที่ อยากให้คุณลองไปศึกษาก็คือ การศึกษาจากเจ้าของธุรกิจนั้นๆ มา ก่อนว่าเขาทำเช่นไรถึงได้ประสบความสำเร็จ ไอเดียอะไรที่ทำให้พวกเขาเป็นเถ้าแก่กันได้ อย่างน้อยๆก็ทำให้ธุรกิจร้านอาหารของพวกเขาเหล่านี้เป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปจนได้รับการตีพิมพ์แนะนำร้านค้า หรือได้รับความชื่นชม เป็นตัวอย่างให้คนที่มีความฝันเหมือนๆ กันได้ศึกษา

Of course, there are many ways to solve. But the method that I recommend is one way Want you to try to study is Education from that business owner before he did what he did to succeed. What ideas can make them boss? At least, making their restaurant business to be of interest to the general public until being published. Or received appreciation As an example to those who have the same dreams to study

การศึกษาแบบนี้เป็นการศึกษาโดยตรงจากเจ้าของธุรกิจเอง ผู้เขียนจะลองยกตัวอย่างเจ้าของกิจการร้านอาหารสองร้าน สำหรับ ตัวอย่างให้คุณผู้อ่านได้ลองศึกษากัน

This kind of study is a direct study from the business owner. The author will try to illustrate the example of two restaurant owners for example for the reader to study.

เกรย์ฮาวนด์ คาเฟ่ แบรนด์ร้านอาหารของคนไทย

“ธุรกิจส่วนตัวที่เป็นแบรนด์ของคนไทยเอง ถ้ารู้จักทำดีๆ ก็ สามารถแจ้งเกิดได้สบายและสามารถทำรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ อย่างเห็นได้ชัด

“Private business that is a Thai brand itself. If you know how to do it well, you can report it comfortably and can make a substantial income. Obviously

วันนี้ พรศิริ โรจน์เมธา กรรมการผู้จัดการ เกรย์ฮาวนด์ คาเฟ่ แบรนด์ร้านอาหารของคนไทย ที่แตกไลน์มาจากแบรนด์เสื้อผ้า เกรย์ฮาวนด์ ซึ่ง ภาณุ อิงคะวัต เป็นหัวแรงหลักสำหรับแบรนด์ เสื้อผ้า

Today, Pornsirot Metha, Managing Director of Greyhound Cafe, a Thai restaurant brand Which has broken the line from the Greyhound clothing brand, which Panueng Kawat is the main force for the clothing brand

แบบอย่าง เจ้าของกิจการร้านอาหารที่น่าเรียนรู้

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

มีหลักปฏิบัติ ในการสำรวจความพอใจของลูกค้า

มีหลักปฏิบัติ ในการสำรวจความพอใจของลูกค้า กล่าวไว้ ดังนี้

 • ควรถามความเห็นของแขกในห้องอาหารอย่างน้อย 1 ครั้ง ระหว่างการบริการ
 • ถ้าแขกให้ความเห็นไปในทางที่ดี พนักงานต้องกล่าวคำ ขอบคุณแขก หรือถ้าแขกให้ความเห็นไปในทางลบ พนักงานก็ต้องรีบ กล่าวคำขอโทษแขกทันที
 • เมื่อเข้าไปสำรวจความพอใจ ต้องสนใจในสิ่งที่แขกพูด ไม่ใช่ ไปโต้เถียงกับแขก
 • ระวังอย่าทำการสำรวจความพอใจเร็วเกินไป หรือล่าช้าเกิน ไป เช่น แขกกำลังจะออกจากภัตตาคารแล้ว
 • เมื่อสอบถามความพอใจแขกเรียบร้อยแล้ว ไม่ควรยืนอยู่ พูดต่อ หรือจ้องมองแขกรับประทานอาหาร

• Ask the guest’s opinion in the restaurant at least 1 time during the service.
• If the guest gives a good opinion Employees must say thank you to the guests or if the guests give negative comments. Employees must hurry. Immediately apologized to the guest
• When visiting the satisfaction survey Must be interested in what the guests say is not to argue with the guests
• Be careful not to conduct satisfaction surveys too quickly. Or too late, for example, guests are leaving the restaurant
• When asked about the guests’ satisfaction Should not stand, speak, continue, or stare at guests eating

ร้านอาหารชื่อดังต่างๆ ก็ล้วนแต่มีการสำรวจความพึงพอใจ ของลูกค้าทั้งนั้น และเมื่อเกิดข้อพลาดประการใด ทางร้านจะทำการ บันทึกเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอีกเป็นครั้งที่สอง ไม่ว่าแขกต้องการอะไร บริกรก็จัดหามาให้อย่างรวดเร็ว มีการทำงานกันเป็นทีมดีเยี่ยม อาหารแต่ละจานเสิร์ฟได้ทันเวลา เหมือนกับจับเวลาระหว่างจานเอาไว้ไม่มีหยุดชะงักหรือขาดตอน

Various famous restaurants All but have a satisfaction survey Of customers And when any errors occur The shop will do Save to avoid further errors for the second time. No matter what the guest wants The waiter quickly provided. Have a great team work Each dish is served on time. Like a timer between plates, no interruptions or interruptions

เมื่อแขกรับประทานอาหารเสร็จ ผู้จัดการก็จะเข้ามาทักทาย คนคุยเรื่องทั่วไป พร้อมกับชวนให้แขกกลับมาใช้บริการอีกในมื้อหรือวันถัดไป

When guests have finished eating The manager will come to greet General talk Along with inviting guests to come back to use the service again in the next meal or day

มีหลักปฏิบัติ ในการสำรวจความพอใจของลูกค้า 

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

สำรวจ ความพึงพอใจของลูกค้า

 สำรวจ ความพึงพอใจของลูกค้า (สำรวจพนักงาน)

เพื่อให้งานบริการมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจ บริการจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสำรวจความพอใจของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจภัตตาคาร ห้องอาหาร โรงแรมต่างๆ นิยมตรวจสอบคุณภาพการบริการเพื่อทราบความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริการในแต่ละมื้อว่าเป็นอย่างไร โดยใช้แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น หรือการสอบถามความพอใจขณะที่แขกกำลังใช้บริการอยู่ เช่น การสอบถามรสชาติของอาหารว่าเป็นอย่างไร ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว แขกมักจะตอบกลับมาอย่างเกรงใจว่าอาหารรสชาติดี หรือพอใช้ได้

In order to continuously improve the service quality, the service business is essential to the satisfaction of customers.

Regardless of the business, restaurant, restaurant, hotels, popularity, check the quality of service to know the needs of customers who use the service in each meal.

By using the feedback form Or questioning satisfaction while guests are using the service, such as inquiring about the taste of food Which most Guests will often respond with respect to whether the food tastes good or acceptable.

แต่หากไม่มีการทำสำรวจความพอใจของลูกค้าเลย เราก็จะ ไม่ทราบจุดบกพร่อง เช่น อาหารช้า อาหารไม่อร่อย หรือพนักงานไม่สุภาพ บริการไม่ดี เราก็จะไม่รู้เลยว่าเหตุใดลูกค้าจึงลดน้อยลง เนื่องจากการไม่กลับมาใช้บริการอีกในครั้งต่อๆ ไป นี่คือเหตุผลที่ พนักงานบริการจะต้องใส่ใจกับลูกค้าทุกราย

Or the staff is not polite, the service is not good, we will not know why the customer is less Because of not returning to use the service again in the future Service personnel must pay attention to every customer.

การเข้าไปสำรวจความพอใจของลูกค้า จะทำให้เราได้รับฟัง สิ่งต่างๆ ทั้งในแง่ดีและไม่ดีมากมาย ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจ ภัตตาคาร ร้านอาหาร ต้องเปิดใจให้กว้างเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะนั้นๆ เช่น อาหารช้า อาหารเค็ม อาหารเผ็ด เนื้อเหนียวเกินไป อาหารและเครื่องดื่มไม่ถูกต้องตามอุณหภูมิที่ควรเสิร์ฟ เป็นต้น

To explore customer satisfaction Will allow us to listen to many things, both good and bad Therefore, restaurant business operators must open their hearts to listen to such suggestions as slow food, salty food, spicy food, too sticky meat.

Food and drinks are not correct according to the temperature that should be served, etc.

เจ้าของกิจการต้องมีการจ่ายรายได้ของพนักงานให้ดีและ เหมาะสม หากพนักงานได้รับค่าตอบแทนที่น่าพึงพอใจสมเหตุสมผล ก็มีโอกาสน้อยที่พวกเขาจะมองหางานอื่น พร้อมมีการเพิ่มความจงรักภักดีต่อธุรกิจของคุณ

สำรวจ ความพึงพอใจของลูกค้า

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

เทคนิค ที่นำไปประยุกต์ใช้ในร้านอาหาร

เทคนิค ที่นำไปประยุกต์ใช้ในร้านอาหาร

1. เทคนิคที่ควรทำอันดับแรกก็คือ พนักงานทุกท่านต้อง ทราบพร้อมเพรียงกันว่า นี่เป็นอุตสาหกรรมบริการที่มีอยู่เพื่อน ลูกค้า และให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด การที่พวกเขารับทราบ เช่นนี้ อย่างน้อยพวกเขาทั้งหมดจะต้องมีความเป็นมืออาชีพ และ สติเตือนว่าพวกเขาจะให้บริการลูกค้าเป็นอย่างดีที่สุด

The first technique that should be done is All employees must Know that in unison This is an existing service industry, friends, customers and customers. As they acknowledge this, at least they all have to be professional and mindful that they will serve their customers best.

อาจชี้แจงเพิ่มไปด้วยว่าธุรกิจร้านอาหารจะอยู่ไม่ได้ถ้าขาดลูกค้า ลูกค้ามีส่วนสำคัญในการอยู่รอดของร้านอาหาร หากทุกคนไม่ มีการบริการที่ดีแล้ว ลูกค้าจะเข้าร้านได้อย่างไร ให้คิดว่าการทำ บริการร้านอาหารก็เหมือนพ่อแม่ดูแลอาหารให้ลูกๆ ของพวกเขาเอง ต้องทำให้ดีที่สุด (เป็นการใส่จิตวิญญาณ ให้พวกเขาได้รู้สึกว่าพวกเขา มีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณแค่ไหน และให้แน่ใจว่าพวกเขามี กำลังใจ ถ้าพวกเขามีการปรับปรุงประสิทธิภาพในเชิงการพัฒนาอยู่เสมอ ก็เป็นเรื่องที่น่าสรรเสริญจริงๆ)

May also clarify that the restaurant business cannot live without customers Customers have an important part in the survival of the restaurant. If everyone doesn’t have good service How do customers enter the store? To think of doing Restaurant service is like parents taking care of food for their children to do their best. (It is a spirit Let them feel that they How important is your business? And make sure that they are always encouraged if they have improved their development efficiency It is really praise.)

 1. มีการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ที่พนักงานต้องใช้ อาทิ เครื่องครัว สถานที่เตรียมอาหารพร้อมเสิร์ฟลูกค้า ที่คิดเงิน หรือ บริเวณที่ต้องให้บริการทั้งหมดว่ามีความพร้อมหรือไม่ ถ้าไม่มีต้องรีบหามาให้พร้อม ถ้ามีแล้วแต่ชำรุดก็ต้องปรับปรุงให้วัสดุและอุปกรณ์ที่ พวกเขาต้องใช้นั้นมีประสิทธิผล ไร้ข้อผิดพลาดที่อาจก่อให้เกิดปัญหา ได้ในอนาคต

There are various equipment inspections. Which employees need to use, such as kitchenware, food preparation places, ready to serve customers who charge or areas that need to provide all services that are ready or not If there is no need to quickly find it ready If it is damaged, then the material and equipment must be improved. They need to be effective. Without errors that may cause problems in the future

3. เจ้าของกิจการต้องมีการจ่ายรายได้ของพนักงานให้ดีและ เหมาะสม หากพนักงานได้รับค่าตอบแทนที่น่าพึงพอใจสมเหตุสมผล ก็มีโอกาสน้อยที่พวกเขาจะมองหางานอื่น พร้อมมีการเพิ่มความจงรักภักดีต่อธุรกิจของคุณ

The owner must pay the employee’s income well and appropriately if the employee receives a reasonable satisfactory compensation. There is little chance that they will look for another job. Ready to increase loyalty to your business

เมื่อคุณมีผลประกอบการน้อยลง แต่บุคลากรมีประสิทธิภาพ มากขึ้น ปัญหาการลาออกของพนักงานก็จะน้อยลงตามไปด้วย การจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงาน นับว่ามีส่วนสำคัญในการมัดใจพนักงาน ให้พวกเขารู้สึกว่าการทำงานกับคุณมีความคุ้มค่าจริงๆ

การสร้างพนักงานและรายละเอียดงานนี้ควรรวมถึงนโยบาย ของบริษัท การแต่งกาย ทำอย่างไรให้ได้เพิ่มความสะดวกสบายและอื่นๆ

เมื่อเป็นเจ้าของธุรกิจแล้ว คุณจะได้ทราบข้อมูลที่ชัดเจนว่า คุณต้องการให้พนักงานของคุณทำหน้าที่ดูแลและได้คิด และคุณต้อง มีการสื่อสารส่วนนี้กับพวกเขาด้วย หากพนักงานของคุณมีความเข้าใจที่คลุมเครือในสิ่งที่พวกเขารับผิดชอบ คุณก็จะผิดหวังกับงาน ของพวกเขาอย่างที่ไม่ควรเป็นเช่นนั้น

เทคนิค ที่นำไปประยุกต์ใช้ในร้านอาหาร

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

พนักงานประจำ บาร์ขายเหล้า

พนักงานประจำ บาร์ขายเหล้า

อีกหนึ่งตำแหน่งที่บางร้านอาจจะมีไว้ นั่นคือพนักงานประจำ บาร์ขายเหล้า Bartender ในภาษาอังกฤษนั้นสามารถเรียกได้ทั้ง พนักงานชายและหญิง แต่ในเมืองไทยถ้าเป็นผู้หญิงจะเรียกว่า Bartendee

Another location that some stores may have That is, the bar staff selling Bartender in English can be called both Male and female employees But in Thailand, if a woman is called Bartendee

ซึ่ง Bartender หรือ Bartendee จะประจำอยู่บาร์เหล้าได้ นั้น ต้องมีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการผสมสุราต่างๆ ซึ่งต้อง เรียนรู้ แต่วิธีเรียนรู้ที่ดีที่สุดก็ต้องอาศัยการฝึกและประสบการณ์ เช่น ต้องรู้วิธีรินเบียร์โดยไม่ให้มีฟองมาก วิธีค่อยๆ รินเหล้าไวน์ แบบไม่ให้มีตะกอนไหลลงมาด้วย

In which the Bartender or Bartendee is stationed in a liquor bar, there must be knowledge and expertise in various liquor combinations which must be learned, but the best way to learn is to rely on training and experience.

A lot of bubbles, a way to decant the wine without letting the sediment flow down.

วิธีผสมเครื่องดื่มประเภทค็อกเทล รวมถึงจดจำราคาและจำนวนของเครื่องดื่มต่างๆ ที่ลูกค้าสั่งได้ด้วยนอกจากนี้ Bartender ที่ดีต้องเป็นคนช่างพูดด้วย เพราะจะต้องพบปะลูกค้าโดยตรง แล้วลูกค้าก็มีหลายแบบ

How to mix cocktails Including remembering the price and amount of various drinks In addition, a good bartender must be a talkative person.

Because they have to meet customers directly There are many types of customers.

ซึ่งถ้าชอบพูดคุยกับคนด้วยก็จะทำให้สนุกไปกับงานและช่วยให้สินค้าขายดีขึ้น เพราะลูกค้าบางส่วนเวลามาสั่งเครื่องดื่มจะต้องการเพื่อนคุย และถ้าพูดคุยถูกคอก็สั่งเครื่องดื่มไปเรื่อยๆ และต้องสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเวลาลูกค้ามาพูดกล่าวด้วยคำหยาบเพราะความเมา หรือ ในกรณีที่มีลูกค้าเข้ามาพร้อมกันจำนวนมาก

Which, if you like to talk to people too, will make it fun to work and help the product sell better Because some customers when ordering drinks will want to talk to friends And if talking to each other, then order the drink indefinitely

And must be able to solve the problem in the face of the time when the customer comes to speak with rude words because of drunkenness or in the event that many customers come together

ตอนนี้เราก็พอทราบประเภทพนักงานร้านอาหารไปกันบ้าง แล้ว ว่าในร้านอาหารส่วนใหญ่จะมีตำแหน่งอะไรบ้าง และแต่ละ ตำแหน่งควรมีความรับผิดชอบเช่นใด เพื่อให้ร้านอาหารเป็นร้าน อาหารที่ทุกคนได้เข้ามา และเอ่ยปากชมพร้อมกันว่าไม่ผิดหวัง

คำว่าไม่ผิดหวังย่อมส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือ และอยาก กลับมาที่ร้านนี้อีกครั้ง เมื่อใดที่ร้านอาหารของคุณเป็นเช่นนี้ นั่น หมายถึงสัญญาณที่ดีของความรุ่งเรืองแล้ว

หากต้องการให้ร้านอาหารของคุณเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ คุณจำเป็นต้องมีเทคนิคที่ดีที่จะจัดการ หรือบริหารพนักงานของคุณ การทำเช่นนั้นของคุณจะทำให้บรรยากาศการทำงานที่ร้าน เป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจ ซึ่งจะช่วยลดอัตราการหมุนเวียนของพนักงาน คือไม่มีการลาออกของพนักงาน ทุกคนยินดีและอยากทำงานกับคุณ

พนักงานประจำ บาร์ขายเหล้า

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

 

พนักงานคิดเงิน

พนักงานคิดเงิน  cashier

พนักงานเก็บเงิน หรือแคชเชียร์ (Cashier) มีหน้าที่ในการ ออกใบเสร็จและเก็บเงิน แต่คนที่นำใบเสร็จไปให้ลูกค้าจะได้แก่ พนักงานเสิร์ฟ และพนักงานคิดเงินที่ดีต้องมีคุณสมบัติคือ

Cashiers Or cashier, is responsible for Issue receipts and collect money But the person who brings the receipt to the customer will include Waitress And employees think good money must be qualified

 • ซื่อสัตย์ ประวัติดี ไม่มีหนี้ค้างชำระ
 • ตรงเวลา
 • ต้องคิดเงินได้อย่างแม่นยำ ไม่ขาดตกบกพร่อง ควรมีความรู้ เรื่องเงินหรือการบัญชีไว้บ้างก็ดี
 • เข้าใจกฎระเบียบในการวางบิล/เก็บเงิน
 • มีมารยาทและแต่งกายสุภาพ มีไหวพริบเชาว์ปัญญา
 • ฝากถอนเงินสด เช็ค และติดต่อธนาคาร
 • Honest, good history, no overdue debt
 • on time
 • Must think accurately Not lacking, should have some knowledge of money or accounting.
 • Understand the rules for billing / collecting
 • Be polite and dress politely. Witty, intelligent
 • Deposit, withdraw cash, check and contact the bank.

ซึ่ง Station หนึ่งจะมีหลายโต๊ะ หัวหน้าพนักงานเสิร์ฟจึง มีหน้าที่ที่ต้องควบคุมการทํางานของพนักงานเสิร์ฟในเขตความรับผิดชอบของตน เช่น ช่วยพาลูกค้าไปนั่งที่โต๊ะ และรับคำสั่งจากลูกค้าที่ต้องการสั่งอาหาร

Which one station has several tables The chief of the waiter therefore There is a duty to control the work of the waiter in their responsibility area, such as helping to take customers to sit at the table And receive orders from customers who want to order food

พนักงานทำความสะอาด  cleaner

พนักงานทำความสะอาดมีหน้าที่ดูแลร้านอาหารให้สะอาด และถูกสุขลักษณะ งานหลักคือ ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ ต่างๆ ดูแลเครื่องล้างจาน นำขยะไปทิ้ง ทำความสะอาดพื้น กำแพง เตา รวมถึงอุปกรณ์ในครัวและร้านโดยรอบด้วย ขนของที่มีคนนำมาส่งไปจัดเรียงไว้ที่ชั้นเก็บของ หรือใส่ไว้ตามถังเก็บของต่างๆ หรือ เข้าตู้เย็นแล้วแต่กรณี

The cleaning staff is responsible for keeping the restaurant clean. And hygienic, the main task is to clean various appliances, take care of dishwashers, dispose of garbage, clean floors, walls, stoves and kitchen equipment and surrounding stores as well. Transport the goods that have been sent to the store shelves Or put them in various storage tanks or into the freezer as the case may be

พนักงานคิดเงิน  cashier

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com