ความคิดสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์ ประกอบกับการเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ

creativity Together with increasing business value

จุดเริ่มต้นจากพนักงานบริษัทสู่เจ้าของกิจการ เริ่มต้น หลังจากเป็นลูกจ้างบริษัทใหญ่มาหลายปี สองพี่น้อง ปัญจรัตน์ กับ นวรัตน์ วงศ์นภาพรรณ เจ้าของธุรกิจไอศกรีมโฮมเมด “One More จึงเริ่มมองหาโอกาสสร้างธุรกิจของตน จนได้ข้อสรุปว่าควรจะเริ่มจากสิ่งที่ชอบ คำตอบจึงออกมาเป็นไอศกรีม

The starting point from the company employees to the business owners started after being a major company employee for many years. Two brothers, Pancharat and Nawarat Wongnapapan, the owner of the homemade ice cream business Until concluded that it should start from something like The answer then came out as an ice cream.

ซึ่งทั้งสองท่านได้ไปตระเวนรับประทานมาทั่วแล้ว ก็อยากที่จะทำในแบบที่ตนเองชอบออกมาบ้าง และเริ่มจากการไปเรียนรู้วิธีการทำ เพื่อให้ได้ความรู้และขั้นตอนการทำอย่างถูกหลักสำหรับการที่จะมาทำเป็นธุรกิจแม้ว่าจะเป็นไอศกรีมแบบโฮมเมดก็ตาม

Which both of you have been roaming around Would like to do something that they like And start by learning how to do To get the knowledge and steps to do the right thing for being a business, even if it’s a homemade ice cream

ความคิดสร้างสรรค์ ประกอบกับการเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

มีเป้าหมาย และหัวใจบริการ

มีเป้าหมาย และหัวใจบริการ

ส่วนตัวแล้วคุณพรศิรินั้นเป็นคนชอบตั้งเป้าหมายในการ ทำงาน เพราะเป้าหมายทำให้ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม เวลาตั้งเป้าหมาย เราต้องตั้งเป้าหมายด้านคุณภาพของสินค้าด้วย เพราะเชื่อว่าถ้าคุณภาพสินค้าของเราดีแน่นอนที่มันจะนำมาซึ่งรายได้ และ เราไม่ชอบตั้งเป้าหมายเรื่องเงินอย่างเดียว ต้องตั้งเป้าหมายว่าอยาก ให้เป็นร้านอาหารระดับ 5 ดาว อยากจะเป็นกลุ่มร้านอาหารที่มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในใจของคนกรุงตลอดเวลา เราตกลงเรื่องนี้กับผู้บริหาร และบอกให้หัวหน้าแผนกได้รับรู้ในเป้าหมายนี้ด้วย ทุกๆแนวความคิดปลีกย่อยในร้าน ผลสุดท้ายจะนำมาซึ่งเป้าหมายที่ตั้งไว้

Personally, Khun Pornsiri is a person who likes to set goals for work because the goal is to achieve success not far beyond reach. Time to set goals We must also target the quality of the product. Because I believe that if the quality of our products is good, it will bring income and we do not like to target money only Must set goals for wanting To be a 5-star restaurant, would like to be a restaurant group that is creative in the minds of city people all the time. We agreed to this with the management. And told the department head to be aware of this goal Every concept in the store The final result will bring the goal set.

นักธุรกิจคนเก่งท่านนี้ยังทิ้งท้ายด้วยว่า เราต้องมีหัวใจ 4 ห้อง หัวใจทั้ง 4 ห้องประกอบไปด้วย

This brilliant businessman also concluded that We must have 4 hearts. The 4 heart rooms consist of

ห้องที่ 1 ชอบการบริการหรือเปล่า

Room 1: Do you like service?

ห้องที่ 2 รักองค์กรไหม ภาคภูมิใจไหม

Room 2 Love the organization? Are you proud?

ห้องที่ 3 เราเสิร์ฟเขาด้วยใจหรือเปล่า

Room 3 Do we serve him with heart?

ห้องที่ 4 เรื่องของทีมเวิร์ก เราเป็นทีมเดียวกันนะ ไม่ว่าจะ เสิร์ฟอยู่ในครัวหรือด้านนอก ทุกๆ สาขา เราก็เป็นทีมเดียวกัน ทำงานในองค์กรเดียวกัน ตรงนี้เป็นกุญแจสำคัญที่ขาดไม่ได้

Room 4, the story of the work team We are the same team, whether served in the kitchen or outside every branch. We are the same team. Work in the same organization This is an indispensable key.

หรือจะลองมาศึกษาธุรกิจร้านอาหารอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เชื่อว่าลูกค้าหลายท่านคงจะชอบนั่นคือ ไอศกรีมนั่นเอง เจ้าของธุรกิจ ร้านไอศกรีมเจ้านี้จะมีวิธีการเช่นไร ให้ร้านที่ขึ้นชื่อว่าสู้แบรนด์ยักษ์ใหญ่ได้ยากมีโอกาสสร้างแบรนด์ของตัวเองให้เป็นที่รู้จักกัน

Or try to study another restaurant business Who believe that many customers would like that Ice cream itself Business Owners How would you like this ice cream shop? Let the shop that is known to fight the giant brand is difficult, have the opportunity to create your own brand to be known.

มีเป้าหมาย และหัวใจบริการ

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

หนึ่งคนหัวหาย สองคนเพื่อนตาย

หนึ่งคนหัวหาย สองคนเพื่อนตาย

เป็นเรื่องอุ่นใจแน่นอนถ้าได้เพื่อนที่มีแนวคิดเดียวกันมาร่วม ลงขันทำธุรกิจด้วย คนหนึ่งอาจจะถนัดด้านการบริหาร อีกคนอาจ ถนัดเรื่องการสร้างสรรค์ไอเดีย จากนั้นก็ทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดเพื่อ ผสานเป็นหนึ่งเดียว

It is a matter of course if you have friends who share the same idea. To do business with One person may be more skilled in management, others may be more interested in creating ideas. And then do what he is right for Merge into one

ทางร้านเรามีคุณภาณุเป็นหุ้นส่วนร่วมกัน เขาจะคุม คอนเซ็ปต์ร้านโดยรวม บริหารคอนเซ็ปต์ ภาษาที่ใช้ในการเขียนเมนูคุณภาณุเป็นคนคิดหลักๆ เราเขียนแนะนำเมนูให้แปลกออกไป เรามี อินทีเรียร์ประจำที่เขาเข้าใจเราดี เพราะทำงานตกแต่งให้เรามาตั้งแต่ ร้านแรก ต้องคิดว่าทั้งร้าน ทั้งเมนู เราต้องควบคุมให้อยู่ในภาพ ลักษณ์และทิศทางเดียวกันหมด

We have Khun Panu as a partner. He will control the concept of the shop as a whole. Concept management Language used to write menus. Khun Panu is the main person. We wrote a strange menu guide. We have regular interactions that he understands us well. Because the work was decorated for us since the first shop had to think that both the whole menu and the menu we had to control in the picture Looks and the same direction.

ถ้าพูดถึงคุณภาณุเป็นเพื่อนร่วมงานกันตั้งแต่อยู่บริษัท โฆษณามาด้วยกันแล้ว ส่วนตัวก็เป็นเพื่อนกันด้วย ทำงานเข้าขากัน ได้ดีอยู่แล้ว มันเลยยิ่งง่ายขึ้นกับการทำร้านอาหาร

If talking about Khun Panu as a co-worker from the company Advertising comes together. Personally, they are friends too. Work together Already good It is even easier to make a restaurant.

หนึ่งคนหัวหาย สองคนเพื่อนตาย

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

รู้ว่าลูกค้าเป็นใคร

รู้ว่าลูกค้าเป็นใคร

การรู้ว่ากลุ่มลูกค้าเป็นใครจะยิ่งทำการตลาดง่ายขึ้น เรารู้ว่าลูกค้าเราเป็นคนที่ชอบรับประทานอาหารแบบนี้ ชอบไลฟ์สไตล์แบบนี้ บรรยากาศแบบนี้ เน้นที่ความต้องการเขามากกว่า เราจัดให้ได้ เรารู้ location ของเราเอง นั้นคือเราตั้งร้านอาหารอยู่ตาม ศูนย์การค้าที่มีลูกค้ามาจับจ่ายซื้อของกันมากมาย

Knowing who the customer group is will be easier to market. We know that our customers are people who like to eat like this. Like this lifestyle This atmosphere Focus on the needs of him more than we can. We know our location, that is, we set up a restaurant. Shopping centers with many customers to shop

คนในย่าน อยู่ใกล้ศูนย์การค้าก็มารับประทานอาหารที่ร้านเรา อย่างที่ สยามเซ็นเตอร์ เราก็รู้แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายต้องเด็กวัยรุ่น นิสิต นัก ศึกษาเดินกันเยอะ ก็เลยคิดว่าเราต้องออกแบบร้านให้เก๋ ทำร้านให้ มันสนุก เหมือนกับที่เราเอาไอศกรีมไอเบอร์รี่มาเพิ่มเข้าไปด้วย เพราะเป็นแบรนด์ไทยเหมือนกัน ลูกค้าเด็กๆ ก็ชอบ

People in the neighborhood near the shopping center come to dine at our shop like Siam Center. We already knew that the target group had a lot of children, teenagers, students, and students. So I think we have to design a shop to be chic, make a shop, it’s fun as we add ice cream to the iberry. Because it is the same Thai brand, customers, kids like

นอกจากนี้เราก็ร่วมทำกิจกรรมของสยามเซ็นเตอร์ควบคู่กัน ไปด้วย ฝ่ายการตลาดต้องวิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่า กลุ่มเป้าหมาย ของแต่ละห้างเป็นอย่างไรบ้าง เพื่อที่ว่าเราจะได้วางสถานะของเราในตำแหน่งที่ถูกต้อง

In addition, we also participate in the activities of Siam Center together. The marketing department has to analyze that target group How is each store? So that we can place our status in the right place

รู้ว่าลูกค้าเป็นใคร

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

เซอร์ไพรส์ อย่างต่อเนื่อง

มีการทำ เซอร์ไพรส์ อย่างต่อเนื่อง

ในยุคที่ธุรกิจมีการแข่งขันกันสูง เราจะอยู่นิ่งไม่ได้เลย เพราะถ้าเราหยุดนั่นแปลว่าเราช้ากว่าคนอื่นแล้ว ควรจะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปอีก อะไรที่มีการปรับปรุงให้ดี ได้เราก็ควรทำ ส่วนคุณภาพและบริการต้องดีเหมือนเดิมตลอด

In an era where business is highly competitive We can’t stand still. Because if we stop, that means we are slower than others Should have to create a better image of the organization Yes, we should do The quality and service must be good as before.

เราต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกให้ได้ว่าเมื่อหลายปีก่อนมาร้านอาหารนี้ พอเวลาผ่านไปเป็นปี ได้ก้าวเข้ามาอีกก็ยังประทับใจเหมือน เดิมไม่มีเปลี่ยนแปลง

We have to make customers feel that many years ago came to this restaurant. After a year Have stepped in again, still impressive as Unchanged

โดยแผนการตลาดของเราคือ ครบรอบ 10 ปี เราต้องมีแผน ว่านอกจากทำพีอาร์แล้วก็ต้องใช้วิธีการเพิ่มเมนูใหม่เข้าไปประมาณ อีก 30 รายการ ถามว่ารายการใหม่อีก 30 รายการมาจากไหน อันนี้ ฝ่ายการตลาดก็ต้องทำการวิเคราะห์ว่าเมนูไหนขายดี อันไหนขายไม่ดี อะไรที่ฮอตฮิตบ้าง อะไรเอาออก อะไรควรเก็บไว้ จะเพิ่มอาหารเรียกน้ำย่อยไหม หรือควรจะเพิ่มเมนูพวกข้าวอีกไหม เป็นข้อมูลที่เราได้มาจากฝ่ายการตลาดอย่างครบรอบ 10 ปี ต้องคิดว่าจะมีอะไรให้ลูกค้า ให้เขาเห็นว่าเรายังมีความเซอร์ไพรส์อย่างต่อเนื่อง

Our marketing plan is the 10th anniversary. We must have a plan that, in addition to doing PR, then need to add another 30 menu items to the new question. Where are the 30 new programs coming from? Must analyze which menu is selling well Which one does not sell well What are some of the hottest hits? What should be removed? Will you add food to the appetizers? Or should I add more rice menus? It is the information that we have received from the marketing department for 10 years. Let him see that we still have a surprise

ส่งเสริมภาพลักษณ์ Promote image

บางโอกาสสำคัญๆ ก็อาจต้องทำของที่ระลึกออกมาด้วยเพื่อ ภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจ แต่เราก็ไม่ได้หวังเรื่องผลกำไร เราหวังแค่ ภาพลักษณ์ และสาวกของแบรนด์เราจริงๆ จะไปหามาสะสม เราหวังให้พวกเขาอยากได้กระเป๋า ผ้ากันเปื้อนต่างๆ ที่เราทำออกมาให้เข้ากับไลฟ์สไตล์เขาด้วย

Some important occasions May also have to make souvenirs for Good image of the business But we do not hope for profit, we only hope that the image and followers of the brand are really going to accumulate.

ซึ่งจุดนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดของเรา ซึ่งเราเล่นกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่อยู่แล้ว แต่เราก็ไม่ได้มีการ กำหนดกลุ่มเป้าหมายลงไปอย่างชัดเจนเลยว่าต้องเป็นใคร อายุเท่าไหร่ถึงจะรับประทานอาหารที่นี่ ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์มากกว่า เพราะบางคนที่มีอายุเท่าๆ กัน เขาอาจไม่ชอบรับประทานเมนูของ เกรย์ฮาวนด์ก็ได้

This point is in line with our marketing strategy. Which we play with the lifestyle of the new generation already But we do not have Clearly define the target group to be who How old is it to eat here? Depends more on lifestyle Because some people of the same age may not like to eat the menu Greyhound can be

เซอร์ไพรส์ อย่างต่อเนื่อง

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

สร้างความสัมพันธ์

สร้างความสัมพันธ์

การทำธุรกิจส่วนตัว โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารนั้นเราจะ ปิดกั้นตัวเองไม่ได้ ต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เผยตัวตนและความชัดเจนให้ลูกค้าเห็นจนเกิดการยอมรับในที่สุด

Personal business Especially the restaurant business, we will Can’t block himself Must have a good relationship with customers Revealing identity and clarity for customers to see until finally being accepted.

คุณพรศิริกล่าวว่า เนื่องจากการเกิดของศูนย์การค้าใหม่ๆ มากขึ้น มีร้านแนวนี้เกิดเยอะขึ้น ทำให้เราต้องมุ่งในเรื่องของการตลาด และการทำประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นไปด้วย แต่โชคดีที่เรามีตัวแม่อยู่ คือตัวเกรย์ฮาวนด์ที่เป็นเสื้อผ้า เรามีฐานลูกค้ากลุ่มนั้นอยู่แล้ว

Khun Pornsiri said Due to the emergence of more new shopping centers, there are a lot more shops here. Causing us to focus on marketing And doing more public relations as well But fortunately we have a mother Is the gray hound that is clothing We already have that customer base.

เราเลือกใช้วิธีทำบัตรสมาชิกร่วมกันเป็นเกรย์ฮาวนด์ เมมเบอร์ชิพ การ์ดเรายังร่วมทำกิจกรรมผ่านทางเอสเอ็มเอส เช่น คัดเลือก สมาชิกมาดูหนังก่อน หรือเชิญสมาชิกมารับประทานอาหารเมนูใหม่ ของเราจะได้ส่วนลดเป็นพิเศษทำนองนี้ อีกอย่างหนึ่งคือเน้นการทำ กิจกรรมร่วมกับสมาชิกที่มีบัตรเครดิตการ์ดชั้นนำต่างๆ เพราะ กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยเสริมซึ่งกันและกัน ทั้งในส่วนของฝ่ายบัตร เครดิตเองและในส่วนของร้านอาหารเราด้วย

We chose to make membership cards together as Greyhound Membership Cards. We also participate in activities via SMS, such as selecting members to watch movies first. Or invite members to eat a new menu Ours will receive special discounts like this. Another thing is to focus on doing. Activities with members with leading credit cards because these activities will help each other. Both in the card department Own credit and in the restaurant section we also

สร้างความสัมพันธ์

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

 

แข่งกับตัวเอง

แข่งกับตัวเอง

มองเผินๆ เราอาจจะคิดว่าการทำธุรกิจส่วนตัวให้ประสบความสำเร็จได้ เราจะต้องศึกษาคู่แข่งให้มากๆ แท้ที่จริงๆ เรื่องนี้อาจไม่สำคัญก็ได้ ด้วยเพราะการแข่งกับตัวเองนั่นแหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด เช่น คุณภาพอาหารของเราต้องคงเส้นคงวาตลอด รสชาติต้องอร่อย นี่เป็นหลักสำคัญที่เราต้องทำให้ได้

Superficially, we may think that doing personal business is a success. We have to study a lot of competitors. In fact, this matter may not be important. Also, because competing with yourself is the most important thing, for example, our food quality must be consistent. The taste must be delicious. This is an important principle that we must make.

กลุ่มเป้าหมายนิยมอาหารที่มีคุณภาพ รสชาติอร่อย ซึมซับ กับบรรยากาศดีๆ ตอนแรกเลยที่เปิดร้าน เราจะเริ่มจากมีเมนูที่ใกล้ตัวเราก่อน เช่น เมนูปีกไก่ทอด สปาเกตตี้ปลาเค็ม ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ ซึ่งแต่ละเมนูมาจากบ้านเพื่อนแต่ละคน

Target groups prefer quality food, delicious taste, absorbed by good atmosphere. At first I opened the store. We will start with a menu near us first, such as fried chicken wings. Spaghetti with Salted Fish Chicken Noodle Which each menu comes from each friend’s house

ความสำเร็จของร้านอาหารมีหลายปัจจัย รวมถึงเรื่อง Location positioning เมนู และการบริการ พูดจริงๆ เราแทบไม่ได้ ทำการตลาดเลย แค่ทำตัวเราให้ดีที่สุดก็พอ โดยการทำรสชาติอาหารให้คงที่ รสชาติเหมือนเดิม การบริหารคงเส้นคงวา บรรยากาศ สวยงามทุกครั้ง เพลงในร้านเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆ ดอกไม้ ใบไม้ในร้าน ก็ต้องเปลี่ยนตลอด มีเมนูพิเศษเป็นช่วงๆ ไป

The success of the restaurant has many factors, including the location positioning, menus and services. Actually speaking, we hardly do marketing at all. By keeping the food flavor steady The same taste Management invariably beautiful atmosphere every time The music in the store is constantly changing. Flowers in the store have to change forever. There are special menus from time to time.

แข่งกับตัวเอง

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

สร้างความชัดเจน

สร้างความชัดเจน Create clarity

ความชัดเจนในทางธุรกิจหมายความว่า ถ้าหากคิดจะทำธุรกิจอะไรก็ต้องลงลึก และสร้างคาแรคเตอร์ให้มีความโดดเด่น ส่วน การขยายธุรกิจนั้นอย่าเพิ่งรีบร้อน ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป

Business clarity means If thinking about doing business, it must be deep. And create a character that is outstanding, while expanding the business, do not hurry, gradually become gradually

คุณพรศิริกล่าวว่า เกรย์ฮาวนด์ คาเฟ่ มีความชัดเจน กลุ่มเป้าหมายเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ เราค่อนข้างโชคดีที่เป็นเจ้าแรกของการทำร้านอาหารแนวนี้

Khun Pornsiri said that Greyhound Cafe is clear. The target group is people with lifestyles. We are quite fortunate to be the first to make this restaurant.

ช่วงแรกๆ เราอาศัยความแข็งแกร่งของแบรนด์เสื้อผ้าที่มีอยู่ ก่อนแล้ว ช่วยสนับสนุนธุรกิจร้านอาหารอีกเรี่ยวแรงหนึ่ง ซึ่งช่วย สร้างชื่อเสียงให้กับเราได้เป็นอย่างดี เรามีคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องอาหารจะเน้นเมนูที่เราคุ้นเคย เหมือนกับที่เราเคย รับประทานในบ้าน เพียงแต่ได้มีการนำเสนอใหม่ที่มีความเฉพาะตัว แต่น่ารับประทานมากยิ่งขึ้น

At the beginning, we relied on the strength of the existing clothing brands and helped support the restaurant business, one that helped build our reputation. We have a clear concept. Especially food will focus on the menu that we are familiar with Like we used to Eat in the house Only having a new presentation that is unique But more appetizing

สำหรับในส่วนของร้านอาหารแล้วคุณพรศิริจะเป็นหัวเรือใหญ่ดูแลด้านการบริหารงานของร้านอาหารแห่งนี้ วันนี้คุณ พรศิริเธอมาเปิดเผยกลยุทธ์สู่ความสำเร็จอย่างหมดเปลือก อย่างไม่ หวงวิชา เพื่อเป็นกรณีศึกษาว่าเพราะเหตุใดเกรย์ฮาวนด์ คาเฟ่ จึงก่อตั้งมาครบ 10 ปีแล้ว

For the part of the restaurant, Khun Pornsiri will be the head of the management of this restaurant. Today, Ms. Pornsiri has revealed a strategy for success without any discrimination as a case study of why. Ray Hound Cafe was founded 10 years ago.

ปัจจุบันมีอยู่ 6 สาขา กลายเป็นแบรนด์ฮิตติดตลาด เธอพูด ไว้อย่างน่าสนใจว่าการทำธุรกิจนี้ก็เหมือนกำลังปั่นจักรยานอยู่ หยุดปั่นไม่ได้ ถ้าหยุดจะล้มลงทันที

At present, there are 6 branches, becoming a popular brand. She said interestingly that doing business is like riding a bike. Can’t stop spinning If stopped immediately

สร้างความชัดเจน Create clarity

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

พ่อครัวแม่ครัว

พ่อครัวแม่ครัว

พ่อครัว แม่ครัว ความสำคัญอันดับแรกของร้านอาหาร เป็นประเภทลูกจ้างของร้านอาหารที่เราขอแยกออกมาก่อนใครเพื่อน เนื่องจากอาชีพพ่อครัวแม่ครัวเป็นอาชีพที่ต้องใช้ทักษะในการทำอาหารค่อนข้างสูงกว่าตำแหน่งอื่น เพราะพ่อครัวแม่ครัวคือผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบการทำอาหารในร้านอาหาร โรงแรม ในร้านของตนเอง หรือได้รับจ้างงานจากเจ้าของกิจการนั้นๆ

Chef, the first priority of the restaurant Is the type of employee of the restaurant that we wish to separate before anyone else, friends Because the cook cook’s profession is a profession that requires quite a lot of cooking skills. Because the cook is the person who is responsible for cooking in the restaurant, hotel, in their own shop Or get a job from that owner

ขึ้นชื่อว่าร้านอาหารแต่ไม่มีคนทำอาหารเก่งๆ รสชาติดีๆ ให้กินก็กระไรอยู่นะ จริงไหม ? ลุกจ้างประเภทนี้ต้องมีการฝึกฝนตัวเองโดยมีบุคคลในครอบครัวเป็นพ่อครัวหรือแม่ครัวมาก่อน ในขณะเดียวกันก็มีโรงเรียนสอนทำอาหารตั้งขึ้นในปัจจุบัน โดยผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนทำอาหาร มักจะได้รับการว่าจ้างจากร้านอาหารภัตตาคาร หรือโรงแรม

Reputed to be a restaurant, but there are no good cooks, good flavors to eat, right? This type of employment requires self-training, with family members being cooks or cooks. At the same time, there is a cooking school set up today. By those graduating from the cooking school Usually hired by restaurants, restaurants or hotels

คุณลักษณะของพ่อครัวที่ดีที่เจ้าของกิจการควรจ้าง

  • รักความสะอาด มีบุคลิกภาพที่ดี เพื่ออาหารที่ทำจะได้ไม่มีเชื้อโรคและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
  • มีความรู้ความสามารถเฉพาะตัวในการทำอาหารให้มีรสชาติที่ชวนรับประทาน
  • มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
  • มีน้ำใจ หรือใจกว้าง มีเหตุผล และมีอัธยาศัยที่ดี
  • Love, cleanliness, good personality For food that can be made without germs and is safe for consumers
  • Have the unique knowledge of cooking to have a taste that is inviting
  • With a flair for solving immediate problems
  • Generous or generous, rational and good-natured

การจ้างพ่อครัวแม่ครัวก็มีข้อควรระวังอย่างมาก ที่ต้องเตือนเจ้าของร้านไว้ก่อนว่าคุณต้องทำอาหารให้เป็นด้วย และต้องเลือกวัตถุเองด้วย อย่าปล่อยให้พ่อครัวแม่ครัวมาเป็นคนกำหนดให้คุณทุกครั้ง เพราะนั้นหมายถึงเขาอาจโกงคุณได้ทุกเมื่อที่มีโอกาส

Hiring cooks in the kitchen has a lot of precautions. That must remind the shop owner that you have to make food as well And must choose the object itself Don’t let the cook cook come to you every time. Because that means he may cheat you at any time with the opportunity

ฉะนั้นถ้าเจ้าของร้านอาหารไม่มีความรู้ด้านอาหารเลยปล่อยให้พวกเขาบริการการทำอาหารหรือวัตถุดิบอย่างเดียว ถ้าพวกเขาพร้อมกันลาออกเมื่อไหร่ร้านคุณแย่แน่

Therefore, if the restaurant owner does not have knowledge of food, let them serve only food or raw materials. If they are at the same time resigning, your shop is definitely bad.

พ่อครัวแม่ครัว

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

แผนการ เพื่อนักธุรกิจมือใหม่ เรียนรู้ก่อนถึงวิกฤติ

แผนการ เพื่อนักธุรกิจมือใหม่ เรียนรู้ก่อนถึงวิกฤติ

ขยันและเอาใจใส่ในงานให้มากกว่าช่วงที่ไม่มีวิกฤติการณ์ หลายเท่า

Diligent and caring for the job more than many times without crisis

ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ให้เร็วขึ้น และถ้าเห็นว่าสิ่งที่ตน ตัดสินใจนั้นไม่ถูกต้อง ก็ต้องรีบแก้ไขปรับปรุงโดยเร็ว

Decide on various issues faster and if they see that their things That decision is wrong. Must hurry to fix, improve quickly

ใกล้ชิดกับสถานการณ์ต่างๆ ให้มาก และพร้อมที่จะปรับตัว ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง ของคู่แข่งด้วย

Very close to various situations and ready to adapt Keep up with the changing situation Including changes Of competitors too

ริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ ให้มาก โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์มากกว่า การใช้เงินลงทุน

Initiated many new things by using more creativity Use of investment funds

ติดตามงานที่ริเริ่มไปแล้วว่าส่งผลมากน้อยแค่ไหน และ พร้อมที่จะปรับแต่งให้ได้ผลมากขึ้น

Keep track of the work that has been initiated, how much results are being made and ready to be adjusted to be more effective.

มีความคิดใหม่ๆ ในการบริหารจัดการในช่วงวิกฤติการณ์ใน ระยะสั้น และระยะปานกลาง ไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เพียง อย่างเดียว

Have new ideas In management during the short and medium-term crisis Not only solving the immediate problems

คิดที่จะทำการตลาดให้เข้มข้นยิ่งขึ้น โดยใช้ Marketing Mix 7 Ps คือ Product, Price, Place, Promotion, People, Presentation, Pisadarn

Thinking to make the market more intense by using Marketing Mix 7 Ps, namely Product, Price, Place, Promotion, People, Presentation, Pisadarn

ให้ขวัญกำลังใจเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และ หลีกเลี่ยงการกล่าวโทษกันเอง หรือการทะเลาะวิวาท

Give morale to colleagues Subordinates and avoid accusations Or bickering

ไม่ขู่พนักงานให้ขวัญเสีย แต่ขอความร่วมมือและปรึกษา หารือกันให้มากขึ้น

Do not threaten employees to demoralize But ask for cooperation and consultation Discuss more

ลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยทั้งส่วนตัวและกิจการ

Reduce spending on both personal and corporate luxuries

ในกรณีที่มีการกู้เงินจากสถาบันการเงิน ต้องตอบคำถามการ แก้ไขสถานการณ์ของบริษัท และมีการสื่อสารกับสถาบันการเงินนั้น อยู่เสมอ

In the case of borrowing money from financial institutions Must answer questions Resolve the situation of the company And there is always communication with that financial institution

ทำสิ่งต่างๆ ให้ชัดเจนและโปร่งใสมากขึ้น

Make things more clear and transparent.

ติดต่อเยี่ยมเยียนลูกค้าให้มากขึ้น

Contact to visit more customers

ให้ความสนใจกับผู้บริโภคสินค้าของกิจการในด้านความรู้สึก และความต้องการให้มากขึ้น

Paying attention to the consumer of the product in the sense of And more needs

สนใจกับการเจรจาต่อรองให้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องราคา และต้นทุน

Pay more attention to negotiation Especially about the price and cost

ใกล้ชิดและติดต่อกับผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานอย่างสม่ำเสมอ

Closer and regular contact with subordinates and colleagues

แผนการ เพื่อนักธุรกิจมือใหม่ เรียนรู้ก่อนถึงวิกฤติ

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com