เซอร์ไพรส์ อย่างต่อเนื่อง

มีการทำ เซอร์ไพรส์ อย่างต่อเนื่อง

ในยุคที่ธุรกิจมีการแข่งขันกันสูง เราจะอยู่นิ่งไม่ได้เลย เพราะถ้าเราหยุดนั่นแปลว่าเราช้ากว่าคนอื่นแล้ว ควรจะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปอีก อะไรที่มีการปรับปรุงให้ดี ได้เราก็ควรทำ ส่วนคุณภาพและบริการต้องดีเหมือนเดิมตลอด

In an era where business is highly competitive We can’t stand still. Because if we stop, that means we are slower than others Should have to create a better image of the organization Yes, we should do The quality and service must be good as before.

เราต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกให้ได้ว่าเมื่อหลายปีก่อนมาร้านอาหารนี้ พอเวลาผ่านไปเป็นปี ได้ก้าวเข้ามาอีกก็ยังประทับใจเหมือน เดิมไม่มีเปลี่ยนแปลง

We have to make customers feel that many years ago came to this restaurant. After a year Have stepped in again, still impressive as Unchanged

โดยแผนการตลาดของเราคือ ครบรอบ 10 ปี เราต้องมีแผน ว่านอกจากทำพีอาร์แล้วก็ต้องใช้วิธีการเพิ่มเมนูใหม่เข้าไปประมาณ อีก 30 รายการ ถามว่ารายการใหม่อีก 30 รายการมาจากไหน อันนี้ ฝ่ายการตลาดก็ต้องทำการวิเคราะห์ว่าเมนูไหนขายดี อันไหนขายไม่ดี อะไรที่ฮอตฮิตบ้าง อะไรเอาออก อะไรควรเก็บไว้ จะเพิ่มอาหารเรียกน้ำย่อยไหม หรือควรจะเพิ่มเมนูพวกข้าวอีกไหม เป็นข้อมูลที่เราได้มาจากฝ่ายการตลาดอย่างครบรอบ 10 ปี ต้องคิดว่าจะมีอะไรให้ลูกค้า ให้เขาเห็นว่าเรายังมีความเซอร์ไพรส์อย่างต่อเนื่อง

Our marketing plan is the 10th anniversary. We must have a plan that, in addition to doing PR, then need to add another 30 menu items to the new question. Where are the 30 new programs coming from? Must analyze which menu is selling well Which one does not sell well What are some of the hottest hits? What should be removed? Will you add food to the appetizers? Or should I add more rice menus? It is the information that we have received from the marketing department for 10 years. Let him see that we still have a surprise

ส่งเสริมภาพลักษณ์ Promote image

บางโอกาสสำคัญๆ ก็อาจต้องทำของที่ระลึกออกมาด้วยเพื่อ ภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจ แต่เราก็ไม่ได้หวังเรื่องผลกำไร เราหวังแค่ ภาพลักษณ์ และสาวกของแบรนด์เราจริงๆ จะไปหามาสะสม เราหวังให้พวกเขาอยากได้กระเป๋า ผ้ากันเปื้อนต่างๆ ที่เราทำออกมาให้เข้ากับไลฟ์สไตล์เขาด้วย

Some important occasions May also have to make souvenirs for Good image of the business But we do not hope for profit, we only hope that the image and followers of the brand are really going to accumulate.

ซึ่งจุดนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดของเรา ซึ่งเราเล่นกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่อยู่แล้ว แต่เราก็ไม่ได้มีการ กำหนดกลุ่มเป้าหมายลงไปอย่างชัดเจนเลยว่าต้องเป็นใคร อายุเท่าไหร่ถึงจะรับประทานอาหารที่นี่ ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์มากกว่า เพราะบางคนที่มีอายุเท่าๆ กัน เขาอาจไม่ชอบรับประทานเมนูของ เกรย์ฮาวนด์ก็ได้

This point is in line with our marketing strategy. Which we play with the lifestyle of the new generation already But we do not have Clearly define the target group to be who How old is it to eat here? Depends more on lifestyle Because some people of the same age may not like to eat the menu Greyhound can be

เซอร์ไพรส์ อย่างต่อเนื่อง

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

สร้างความสัมพันธ์

สร้างความสัมพันธ์

การทำธุรกิจส่วนตัว โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารนั้นเราจะ ปิดกั้นตัวเองไม่ได้ ต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เผยตัวตนและความชัดเจนให้ลูกค้าเห็นจนเกิดการยอมรับในที่สุด

Personal business Especially the restaurant business, we will Can’t block himself Must have a good relationship with customers Revealing identity and clarity for customers to see until finally being accepted.

คุณพรศิริกล่าวว่า เนื่องจากการเกิดของศูนย์การค้าใหม่ๆ มากขึ้น มีร้านแนวนี้เกิดเยอะขึ้น ทำให้เราต้องมุ่งในเรื่องของการตลาด และการทำประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นไปด้วย แต่โชคดีที่เรามีตัวแม่อยู่ คือตัวเกรย์ฮาวนด์ที่เป็นเสื้อผ้า เรามีฐานลูกค้ากลุ่มนั้นอยู่แล้ว

Khun Pornsiri said Due to the emergence of more new shopping centers, there are a lot more shops here. Causing us to focus on marketing And doing more public relations as well But fortunately we have a mother Is the gray hound that is clothing We already have that customer base.

เราเลือกใช้วิธีทำบัตรสมาชิกร่วมกันเป็นเกรย์ฮาวนด์ เมมเบอร์ชิพ การ์ดเรายังร่วมทำกิจกรรมผ่านทางเอสเอ็มเอส เช่น คัดเลือก สมาชิกมาดูหนังก่อน หรือเชิญสมาชิกมารับประทานอาหารเมนูใหม่ ของเราจะได้ส่วนลดเป็นพิเศษทำนองนี้ อีกอย่างหนึ่งคือเน้นการทำ กิจกรรมร่วมกับสมาชิกที่มีบัตรเครดิตการ์ดชั้นนำต่างๆ เพราะ กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยเสริมซึ่งกันและกัน ทั้งในส่วนของฝ่ายบัตร เครดิตเองและในส่วนของร้านอาหารเราด้วย

We chose to make membership cards together as Greyhound Membership Cards. We also participate in activities via SMS, such as selecting members to watch movies first. Or invite members to eat a new menu Ours will receive special discounts like this. Another thing is to focus on doing. Activities with members with leading credit cards because these activities will help each other. Both in the card department Own credit and in the restaurant section we also

สร้างความสัมพันธ์

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

 

แข่งกับตัวเอง

แข่งกับตัวเอง

มองเผินๆ เราอาจจะคิดว่าการทำธุรกิจส่วนตัวให้ประสบความสำเร็จได้ เราจะต้องศึกษาคู่แข่งให้มากๆ แท้ที่จริงๆ เรื่องนี้อาจไม่สำคัญก็ได้ ด้วยเพราะการแข่งกับตัวเองนั่นแหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด เช่น คุณภาพอาหารของเราต้องคงเส้นคงวาตลอด รสชาติต้องอร่อย นี่เป็นหลักสำคัญที่เราต้องทำให้ได้

Superficially, we may think that doing personal business is a success. We have to study a lot of competitors. In fact, this matter may not be important. Also, because competing with yourself is the most important thing, for example, our food quality must be consistent. The taste must be delicious. This is an important principle that we must make.

กลุ่มเป้าหมายนิยมอาหารที่มีคุณภาพ รสชาติอร่อย ซึมซับ กับบรรยากาศดีๆ ตอนแรกเลยที่เปิดร้าน เราจะเริ่มจากมีเมนูที่ใกล้ตัวเราก่อน เช่น เมนูปีกไก่ทอด สปาเกตตี้ปลาเค็ม ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ ซึ่งแต่ละเมนูมาจากบ้านเพื่อนแต่ละคน

Target groups prefer quality food, delicious taste, absorbed by good atmosphere. At first I opened the store. We will start with a menu near us first, such as fried chicken wings. Spaghetti with Salted Fish Chicken Noodle Which each menu comes from each friend’s house

ความสำเร็จของร้านอาหารมีหลายปัจจัย รวมถึงเรื่อง Location positioning เมนู และการบริการ พูดจริงๆ เราแทบไม่ได้ ทำการตลาดเลย แค่ทำตัวเราให้ดีที่สุดก็พอ โดยการทำรสชาติอาหารให้คงที่ รสชาติเหมือนเดิม การบริหารคงเส้นคงวา บรรยากาศ สวยงามทุกครั้ง เพลงในร้านเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆ ดอกไม้ ใบไม้ในร้าน ก็ต้องเปลี่ยนตลอด มีเมนูพิเศษเป็นช่วงๆ ไป

The success of the restaurant has many factors, including the location positioning, menus and services. Actually speaking, we hardly do marketing at all. By keeping the food flavor steady The same taste Management invariably beautiful atmosphere every time The music in the store is constantly changing. Flowers in the store have to change forever. There are special menus from time to time.

แข่งกับตัวเอง

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

สร้างความชัดเจน

สร้างความชัดเจน Create clarity

ความชัดเจนในทางธุรกิจหมายความว่า ถ้าหากคิดจะทำธุรกิจอะไรก็ต้องลงลึก และสร้างคาแรคเตอร์ให้มีความโดดเด่น ส่วน การขยายธุรกิจนั้นอย่าเพิ่งรีบร้อน ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป

Business clarity means If thinking about doing business, it must be deep. And create a character that is outstanding, while expanding the business, do not hurry, gradually become gradually

คุณพรศิริกล่าวว่า เกรย์ฮาวนด์ คาเฟ่ มีความชัดเจน กลุ่มเป้าหมายเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ เราค่อนข้างโชคดีที่เป็นเจ้าแรกของการทำร้านอาหารแนวนี้

Khun Pornsiri said that Greyhound Cafe is clear. The target group is people with lifestyles. We are quite fortunate to be the first to make this restaurant.

ช่วงแรกๆ เราอาศัยความแข็งแกร่งของแบรนด์เสื้อผ้าที่มีอยู่ ก่อนแล้ว ช่วยสนับสนุนธุรกิจร้านอาหารอีกเรี่ยวแรงหนึ่ง ซึ่งช่วย สร้างชื่อเสียงให้กับเราได้เป็นอย่างดี เรามีคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องอาหารจะเน้นเมนูที่เราคุ้นเคย เหมือนกับที่เราเคย รับประทานในบ้าน เพียงแต่ได้มีการนำเสนอใหม่ที่มีความเฉพาะตัว แต่น่ารับประทานมากยิ่งขึ้น

At the beginning, we relied on the strength of the existing clothing brands and helped support the restaurant business, one that helped build our reputation. We have a clear concept. Especially food will focus on the menu that we are familiar with Like we used to Eat in the house Only having a new presentation that is unique But more appetizing

สำหรับในส่วนของร้านอาหารแล้วคุณพรศิริจะเป็นหัวเรือใหญ่ดูแลด้านการบริหารงานของร้านอาหารแห่งนี้ วันนี้คุณ พรศิริเธอมาเปิดเผยกลยุทธ์สู่ความสำเร็จอย่างหมดเปลือก อย่างไม่ หวงวิชา เพื่อเป็นกรณีศึกษาว่าเพราะเหตุใดเกรย์ฮาวนด์ คาเฟ่ จึงก่อตั้งมาครบ 10 ปีแล้ว

For the part of the restaurant, Khun Pornsiri will be the head of the management of this restaurant. Today, Ms. Pornsiri has revealed a strategy for success without any discrimination as a case study of why. Ray Hound Cafe was founded 10 years ago.

ปัจจุบันมีอยู่ 6 สาขา กลายเป็นแบรนด์ฮิตติดตลาด เธอพูด ไว้อย่างน่าสนใจว่าการทำธุรกิจนี้ก็เหมือนกำลังปั่นจักรยานอยู่ หยุดปั่นไม่ได้ ถ้าหยุดจะล้มลงทันที

At present, there are 6 branches, becoming a popular brand. She said interestingly that doing business is like riding a bike. Can’t stop spinning If stopped immediately

สร้างความชัดเจน Create clarity

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

พ่อครัวแม่ครัว

พ่อครัวแม่ครัว

พ่อครัว แม่ครัว ความสำคัญอันดับแรกของร้านอาหาร เป็นประเภทลูกจ้างของร้านอาหารที่เราขอแยกออกมาก่อนใครเพื่อน เนื่องจากอาชีพพ่อครัวแม่ครัวเป็นอาชีพที่ต้องใช้ทักษะในการทำอาหารค่อนข้างสูงกว่าตำแหน่งอื่น เพราะพ่อครัวแม่ครัวคือผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบการทำอาหารในร้านอาหาร โรงแรม ในร้านของตนเอง หรือได้รับจ้างงานจากเจ้าของกิจการนั้นๆ

Chef, the first priority of the restaurant Is the type of employee of the restaurant that we wish to separate before anyone else, friends Because the cook cook’s profession is a profession that requires quite a lot of cooking skills. Because the cook is the person who is responsible for cooking in the restaurant, hotel, in their own shop Or get a job from that owner

ขึ้นชื่อว่าร้านอาหารแต่ไม่มีคนทำอาหารเก่งๆ รสชาติดีๆ ให้กินก็กระไรอยู่นะ จริงไหม ? ลุกจ้างประเภทนี้ต้องมีการฝึกฝนตัวเองโดยมีบุคคลในครอบครัวเป็นพ่อครัวหรือแม่ครัวมาก่อน ในขณะเดียวกันก็มีโรงเรียนสอนทำอาหารตั้งขึ้นในปัจจุบัน โดยผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนทำอาหาร มักจะได้รับการว่าจ้างจากร้านอาหารภัตตาคาร หรือโรงแรม

Reputed to be a restaurant, but there are no good cooks, good flavors to eat, right? This type of employment requires self-training, with family members being cooks or cooks. At the same time, there is a cooking school set up today. By those graduating from the cooking school Usually hired by restaurants, restaurants or hotels

คุณลักษณะของพ่อครัวที่ดีที่เจ้าของกิจการควรจ้าง

 • รักความสะอาด มีบุคลิกภาพที่ดี เพื่ออาหารที่ทำจะได้ไม่มีเชื้อโรคและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 • มีความรู้ความสามารถเฉพาะตัวในการทำอาหารให้มีรสชาติที่ชวนรับประทาน
 • มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีน้ำใจ หรือใจกว้าง มีเหตุผล และมีอัธยาศัยที่ดี
 • Love, cleanliness, good personality For food that can be made without germs and is safe for consumers
 • Have the unique knowledge of cooking to have a taste that is inviting
 • With a flair for solving immediate problems
 • Generous or generous, rational and good-natured

การจ้างพ่อครัวแม่ครัวก็มีข้อควรระวังอย่างมาก ที่ต้องเตือนเจ้าของร้านไว้ก่อนว่าคุณต้องทำอาหารให้เป็นด้วย และต้องเลือกวัตถุเองด้วย อย่าปล่อยให้พ่อครัวแม่ครัวมาเป็นคนกำหนดให้คุณทุกครั้ง เพราะนั้นหมายถึงเขาอาจโกงคุณได้ทุกเมื่อที่มีโอกาส

Hiring cooks in the kitchen has a lot of precautions. That must remind the shop owner that you have to make food as well And must choose the object itself Don’t let the cook cook come to you every time. Because that means he may cheat you at any time with the opportunity

ฉะนั้นถ้าเจ้าของร้านอาหารไม่มีความรู้ด้านอาหารเลยปล่อยให้พวกเขาบริการการทำอาหารหรือวัตถุดิบอย่างเดียว ถ้าพวกเขาพร้อมกันลาออกเมื่อไหร่ร้านคุณแย่แน่

Therefore, if the restaurant owner does not have knowledge of food, let them serve only food or raw materials. If they are at the same time resigning, your shop is definitely bad.

พ่อครัวแม่ครัว

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

แผนการ เพื่อนักธุรกิจมือใหม่ เรียนรู้ก่อนถึงวิกฤติ

แผนการ เพื่อนักธุรกิจมือใหม่ เรียนรู้ก่อนถึงวิกฤติ

ขยันและเอาใจใส่ในงานให้มากกว่าช่วงที่ไม่มีวิกฤติการณ์ หลายเท่า

Diligent and caring for the job more than many times without crisis

ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ให้เร็วขึ้น และถ้าเห็นว่าสิ่งที่ตน ตัดสินใจนั้นไม่ถูกต้อง ก็ต้องรีบแก้ไขปรับปรุงโดยเร็ว

Decide on various issues faster and if they see that their things That decision is wrong. Must hurry to fix, improve quickly

ใกล้ชิดกับสถานการณ์ต่างๆ ให้มาก และพร้อมที่จะปรับตัว ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง ของคู่แข่งด้วย

Very close to various situations and ready to adapt Keep up with the changing situation Including changes Of competitors too

ริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ ให้มาก โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์มากกว่า การใช้เงินลงทุน

Initiated many new things by using more creativity Use of investment funds

ติดตามงานที่ริเริ่มไปแล้วว่าส่งผลมากน้อยแค่ไหน และ พร้อมที่จะปรับแต่งให้ได้ผลมากขึ้น

Keep track of the work that has been initiated, how much results are being made and ready to be adjusted to be more effective.

มีความคิดใหม่ๆ ในการบริหารจัดการในช่วงวิกฤติการณ์ใน ระยะสั้น และระยะปานกลาง ไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เพียง อย่างเดียว

Have new ideas In management during the short and medium-term crisis Not only solving the immediate problems

คิดที่จะทำการตลาดให้เข้มข้นยิ่งขึ้น โดยใช้ Marketing Mix 7 Ps คือ Product, Price, Place, Promotion, People, Presentation, Pisadarn

Thinking to make the market more intense by using Marketing Mix 7 Ps, namely Product, Price, Place, Promotion, People, Presentation, Pisadarn

ให้ขวัญกำลังใจเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และ หลีกเลี่ยงการกล่าวโทษกันเอง หรือการทะเลาะวิวาท

Give morale to colleagues Subordinates and avoid accusations Or bickering

ไม่ขู่พนักงานให้ขวัญเสีย แต่ขอความร่วมมือและปรึกษา หารือกันให้มากขึ้น

Do not threaten employees to demoralize But ask for cooperation and consultation Discuss more

ลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยทั้งส่วนตัวและกิจการ

Reduce spending on both personal and corporate luxuries

ในกรณีที่มีการกู้เงินจากสถาบันการเงิน ต้องตอบคำถามการ แก้ไขสถานการณ์ของบริษัท และมีการสื่อสารกับสถาบันการเงินนั้น อยู่เสมอ

In the case of borrowing money from financial institutions Must answer questions Resolve the situation of the company And there is always communication with that financial institution

ทำสิ่งต่างๆ ให้ชัดเจนและโปร่งใสมากขึ้น

Make things more clear and transparent.

ติดต่อเยี่ยมเยียนลูกค้าให้มากขึ้น

Contact to visit more customers

ให้ความสนใจกับผู้บริโภคสินค้าของกิจการในด้านความรู้สึก และความต้องการให้มากขึ้น

Paying attention to the consumer of the product in the sense of And more needs

สนใจกับการเจรจาต่อรองให้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องราคา และต้นทุน

Pay more attention to negotiation Especially about the price and cost

ใกล้ชิดและติดต่อกับผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานอย่างสม่ำเสมอ

Closer and regular contact with subordinates and colleagues

แผนการ เพื่อนักธุรกิจมือใหม่ เรียนรู้ก่อนถึงวิกฤติ

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

สำรวจ ตัวเองก่อนเป็น เจ้าของกิจการ

การ สำรวจ ตัวเองเบื้องต้นนี้ เรา อาจยังมองไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดของ ธุรกิจ แต่การสำรวจถึงทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ที่อยู่ภายในตัวเรา นั้นหมายถึงว่าเราจะสามารถจัดเตรียม อาวุธเครื่องมืออะไรได้บ้าง ที่จะนำมา ใช้ในการตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจของเรา

With this initial survey, we may not yet see the whole picture of the business, but the exploration of the skills, knowledge and experience that is within us. That means that we can prepare What tools can be used to decide when to start our business?

4 ขั้นตอน สำรวจ ตนเองเบื้องต้นก่อนทำธุรกิจ

ขั้นตอนที่ 1 เริ่มประเมินทักษะ ความรู้ และความสามารถของตนเองด้วย ความสัตย์จริง โดยจำแนกทุกสิ่งทุกอย่างออกมาว่า คุณมีทักษะใน เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างฉกาจ หรือมีความรู้ในด้านใดบ้าง รวมถึงความ สามารถในการทำสิ่งใดๆ ที่คุณเคยทำสำเร็จมาแล้วบ้าง แต่ไม่ต้องจำแนกสิ่งที่เคยทำผิดพลาดหรือมีความสงสัยอยู่ลง ไปด้วย เพราะที่รายการนี้เราจะเขียนแต่สิ่งที่คุณรู้เป็นอย่างดีว่าคุณ จะทำให้สิ่งเหล่านี้สำเร็จได้อย่างไรบ้าง (อย่ายกยอตัวเองเกินไป แต่ อย่ากังวลว่าถ้าให้คุณทำมันอีกครั้งคุณอาจจะทำไม่ได้)

ขั้นตอนที่ 2 หลังจากที่ได้เจาะจงลงไปถึงทักษะเฉพาะตัว และความ สามารถส่วนตัวของตัวเองแล้ว คราวนี้ก็มุ่งไปที่ความรู้ในเรื่องระ ว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่คุณสนใจเป็นพิเศษ จำแนกรายการออกมา ความรู้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมด้านใดหรือสาขาใดบ้าง

ถ้าเป็นไปได้อาจจะเขียนออกมาเป็นเค้าโครงง่ายๆ ถึงสิ่งที่ สัมพันธ์กัน แต่ถ้าเกิดความไม่แน่ใจขึ้น คุณควรจะ สำรวจ จำแนกรายการ ทุกๆ อย่าง โดยมุ่งความสนใจเจาะจงไปที่ข้อมูลความรู้ในเชิงธุรกิจ นั้นๆ มากกว่าธุรกิจที่ได้พบจากประสบการณ์ชีวิตทั่วๆ ไป เพราะถึง ประสบการณ์ทั้งหมดจะมีประโยชน์มาก แต่คุณจะสามารถนำมันขึ้น มาใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณได้ทำการตัดสินใจเกี่ยวกับทักษะแล้ว ว่าอะไรที่ คุณอาจต้องการการพัฒนา เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจของคุณไปได้ ด้วยดี

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนนี้เป็นการประเมินความสามารถในการตัดสินของตัว เอง เมื่อคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณจะต้องรับภาระและทำการตัดสินใจ หลายๆ เรื่อง ซึ่งการตัดสินใจนั้นอาจจะต้องใช้พื้นฐานจากสิ่งที่คุณ คิด ซึ่งไม่ใช่การตัดสินใจทั้งหมดที่จะสามารถทำได้ทันที คุณอาจต้อง ใช้เวลากับมัน ถ้าผลกระทบที่ได้รับจากการตัดสินใจของคุณทำให้เกิด ปัญหาต่อคนอื่นที่ต้องมาช่วยแก้ไขให้แล้วล่ะก็ มันคงเป็นเรื่องยากที่ จะดำเนินธุรกิจของคุณต่อไปได้

ให้ลองมองย้อนกลับไปสู่ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาของคุณ แล้วลองเขียนสองเหตุการณ์ที่คุณทำการตัดสินใจได้ไม่ดีนัก ลอง ทบทวนแล้วจำแนกออกมาว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นบ้าง

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนสุดท้ายแต่ยังไม่ใช่ท้ายสุด จะเป็นการเจาะจงความ สามารถในการเป็นเจ้าของธุรกิจของคุณ จากที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น มีเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากมายต้องเผชิญกับความเสี่ยง ในตอนแรกเริ่ม และพวกเขาได้เรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดจากตัวพวกเขาเอง

คุณลองมองให้ชัดเจนถึงสิ่งที่เป็นแรงจูงใจของคุณ และความ เชื่อที่มีในตัวคุณเอง มันจะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมรับความท้าทายที่ จะมาถึงด้วยตัวคุณเองกับธุรกิจที่คุณเป็นเจ้าของเอง บางที่องค์ ประกอบสามสิ่งที่สำคัญบนเส้นทางแห่งความสำเร็จนั่นคือ ความ สามารถในการยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ความเต็มใจ พร้อมจะรับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด ความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยี และสุดท้ายความสามารถที่จะเชื่อใจตัวเอง ถ้ามีทั้งสาม สิ่งนี้แล้ว นั่นแสดงว่าคุณได้เดินทางไปกว่าครึ่งของเส้นทางสู่เส้นชัยแล้วล่ะ

ในครั้งแรกที่คุณได้สำรวจและประเมินตัวเอง คุณอาจต้อง ทบทวนขั้นตอนทั้งหมดอีกครั้ง เพื่อดูว่าคุณอยู่ที่จุดใดแล้วในเวลานี้ ด้วยการประเมินค่าและทำความเข้าใจว่าเพราะอะไรบ้างที่ทำให้คุณ ประสบความสำเร็จ และอะไรบ้างที่ทำให้คุณไม่ประสบความสำเร็จ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา แล้ว ณ วันนี้ คุณสามารถใช้ความรู้ความ สามารถของคุณทั้งหมดที่มีอยู่ได้ดีมากกว่าอดีตไหม

คําถามที่จะได้เห็นเหล่านี้อาจจะช่วยคุณได้ จําไว้ว่ายิ่งคุณ ซื่อสัตย์ต่อตัวเองเท่าไร คุณก็จะได้รับคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับคําถาม ในแต่ละข้อ และนั่นจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ที่สุดที่คุณจะได้รับ

 • อะไรที่คุณรู้สึก นั่นเป็นความคิดหลักที่มั่นคงที่สุดของคุณ
 • อะไรที่คุณรู้สึก นั่นเป็นจุดอ่อนที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดของคุณ
 • อะไรที่เป็นความสามารถพิเศษที่คุณมีอยู่ และในสถานการณ์ ใดที่คุณเคยใช้มันแก้ปัญหาได้สําเร็จมาแล้ว
 • คุณกําหนดแนวความคิดเฉพาะตัวอย่างไร ในการมีงานทํา หรือการเป็นลูกจ้าง

ตอนนี้ทุกสิ่งได้เริ่มจุดประกายขึ้นแล้ว หรือไม่คุณก็กําลังจะ เริ่มมีข้อสงสัยหลายอย่างเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ขอให้คุณจงฟัง และรับรู้ถึงความรู้สึกของตัวเอง และมีความเชื่อถือในตัวเอง สุดท้าย สิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือสําหรับคุณ เพื่อนําไปใช้ในกระบวนการ ประเมินตัวเอง ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไป

Now everything has started to spark. Or whether you are going to There have been many doubts. No matter what kind it is, ask you to listen. And recognize their own feelings And have trust in yourself. Finally, these will be tools for you. To be used in the process Evaluate yourself Not too much and not too little


ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com